Aktualitātes

Baronu dzimtas digitālās ekspozīcijas "Dzimtas pūralāde" atklāšana

22. martā Krišjāņa Barona muzejā, K. Barona ielā 3–5, tiks atklāta Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija.

Pasākuma programma:

14.30 „Latvju dainu” iznākšanas 123. gadskārtai veltīti muzeja lasījumi (sadarbībā ar LU LFMI Latviešu Folkloras krātuvi)

16.00 Baronu dzimtas digitālās ekspozīcijas atklāšana. Tikšanās ar ekspozīcijas veidotājiem, atbalstītājiem, Baronu dzimtas pārstāvjiem

16.30 “Dzimtas pūralāde”:

-                      fotografēšanās pie dzimtas koka;

-                      dzimtas stāsti, to fiksācija;

-                      muzejpedagoģiskas nodarbības bērniem

17.15 Pavasara dziesmas kopā ar tautas tradīciju kopu “Budēļi”

Jau kopš Krišjāņa Barona muzeja atvēršanas 1985. gadā viena no pētniecības tēmām ir Baronu dzimta, tās pārstāvju devums Latvijas kultūrvēsturē. Baronu dzimtas šūpulis kārts Kurzemē. Līdz pat 19. gs. sākumam Krišjāņa Barona senču gaitas rakstu avotos ir grūti izsekojamas. Tomēr jau Jura un Eņģeles astoņu bērnu dzīves līkloči mums skaidrāk manāmi. Vārdi, uzvārdi, dzīves dati piepildās ar notikumiem, faktiem, dramatiskiem un sirsnīgiem dzīves mirkļiem. Tam visam līdzi dzīvot un just, iedvesmoties un izglītoties palīdz šis vērienīgais projekts – Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija – muzejnieku u.c. pētnieku daudzu gadu darba rezultāts. Tomēr šis darbs nekad nebūs pabeigts, jo turpinās līdz ar dzīvi.

Projekts finansēts LR Kultūras ministrijas Muzeju darbības atbalsta programmas ietvaros. Projektu īstenoja Memoriālo muzeju apvienība sadarbībā ar SIA “Web Multishop Company”. Izmantoti materiāli no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma un LNB Rokrakstu un reto grāmatu krātuves.

Tuvāka informācija pa tālruni 67284265 vai e-pastu ruta.karklina@memorialiemuzeji.lv, kā arī http://www.memorialiemuzeji.lv