Aktualitātes

Atskats uz Muzejnieku dienu Jelgavā

26.maijā visas Latvijas muzejnieki – vairāk kā 450 cilvēki pulcējās, lai atzīmētu Starptautisko Muzeju dienu. Šoreiz tikšanās vieta – Jelgava un Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs. Sirsnīgs paldies  Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktorei Gitai Grasei par uzņemšanu un laipno sagaidīšanu, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldībai.

Jau vairākus gadu desmitus maija pēdējā nedēļā ir diena, kad muzejnieki pulcējas kopā, lai parunātos, atpūstos, satiktos un iepazītu konkrēto tikšanās vietu. Un jau 13.gadu tā ir nedēļa pēc Muzeju nakts – viena no lielākajiem gada pasākumiem. Tādēļ Starptautiskā Muzeju diena ir svētku diena.

Šajā dienā paldies tika teikts ikvienam muzeja darbiniekam, jo muzejnieki ar savu ieguldīto darbu popularizē muzeju, palīdz veidot pozitīvu muzeja tēlu sabiedrībā, izglīto savu apmeklētāju un rūpējas, lai muzejs ir vieta, kur pavadīt brīvo laiku.

Viena no nozīmīgākajām aktivitātēm bija Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas “Zelta puteklis 2016” pasniegšana, godinot uzvarētājus 10 nominācijās un pasniedzot Atzinības rakstus  2 nominācijās, kā arī pasniedzot speciālās balvas. Balvu fondu palīdzēja veidot VAS “Latvijas Dzelzceļš”, AS “Latvenergo”, žurnāls “Ilustrētā Pasaules vēsture” un Piebalgas Porcelāna fabrika.

Šajā dienā LR Kultūras ministrija teica paldies darbiniekiem, kas muzeja darbam veltījuši 25 darba gadus, šogad tādi bija 13.

Pēc pasākuma svinīgās daļas muzejnieki iepazina Jelgavu, dodoties ekskursijās uz: Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, Ā. Alunāna memoriālo muzeju, Jelgava s pili un kapenēm, Latvijas Dzelzceļa muzeja Jelgavas ekspozīciju, Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni, Ugunsdzēsības privāto muzeju, Ūdensvada muzeju un slimnīcas “Ģintermuiža” ekspozīciju.

Kopā tiekoties iegūti iespaidi par Jelgavu, jaunas satikšanās, kopā būšanas prieks, spēks un enerģija, lai turpinātu darbu savos muzejos. 

Foto no pasākuma: šeit un šeit

Zane Grīnvalde
LMB valdes priekšsēdētāja