Aktualitātes

Arheoloģiskais eksperiments Piejūras brīvdabas muzejā

Ventspils muzejs sadarbībā ar Latvijas Universitātes speciālistiem un Norvēģijas arheologiem 13.augustā īstenos arheoloģisko eksperimentu – dzelzs iegūšanu no vietējās purva rūdas, izmantojot senās dzelzs iegūšanas metodes.

Eksperiments noritēs Piejūras brīvdabas muzejā Latvijas – Norvēģijas projekta “Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos” (Technology transfer in the processing of mineral resources in earlier times). Dzelzs ieguve no purva rūdas Latvijas teritorijā aizsākās pirmajos gadsimtos pēc Kristus un turpinājās vēlākos periodos.

Ķīmiski vienkāršais, bet tehnoloģiski sarežģītais dzelzs redukcijas process, kas līdz pat jauno laiku sākumposmam bija vienīgais veids kā iegūt šo ikdienas dzīvē tik nozīmīgo materiālu,  šodien vēl aizvien nav sekmīgi atkārtots. Divreiz (2003.gadā un 2010.gadā) Piejūras brīvdabas muzejā veiktie līdzīgie eksperimenti nedeva pozitīvus rezultātus. Šī gada eksperimentā, piesaistot norvēģu pieredzi, Latvijas pētnieki mēģinās atrisināt visas neskaidrības un pirmo reizi pēc vairāk kā pustūkstoti gadiem atkal iegūs dzelzi no vietējiem resursiem.

Eksperimenta sākumā tiks uzbūvēta māla redukcijas krāsns, par paraugu izmantojot Asotes pilskalnā 20.gs. vidus pētījumos atklātās krāsns apraksts un attēli, apdedzināta dzelzs rūda, sagatavotas ogles, krāsnij pievienotas plēšas un apmēram 4-6 stundas veikts dzelzs iegūšanas process, noturot ap 1000o augstu temperatūru.  Ja tiks iegūts pozitīvs rezultāts, tas būs ap 200 gr smags jēldzelzs gabals.


 Dr.hist. Armands Vijups,

Ventspils muzeja vadošais pētnieks