Aktualitātes

Aicina pieteikties ceļojošā vasaras skolā kultūras mantojuma izpētē

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centrs sadarbībā ar muzeju “Ebreji Latvijā” (Rīga), International Centre for Litvak Photography (Kauņa), Litvak Cemetery Catalogue “Maceva” (Viļņa), Šeduva Jewish Memorial Fund (Viļņa/Šeduva) un Paideia– The European Institute for Jewish Studies in Sweden (Stokholma) aicina pieteikties ceļojošā vasaras skolā Latvijā un Lietuvā, veltītai ebreju kultūras mantojuma iepazīšanai. Tā notiks 2019.gada 8.-13.jūlijā.

Vasaras skolu veido piesātināta sešu dienu programma sešās Latvijas un Lietuvas pilsētās ar mērķi sniegt dalībniekiem iespēju atklāt, kā ebreju kultūra vēstures gaitā mijiedarbojās ar vietējo kultūru, izpētīt, kas no daudzveidīgā ebreju kultūras mantojuma saglabājies mūsdienās un attīstīt prasmes tā izmantošanā.

Piedalīties aicināti NVO, muzeju, kopienu, pašvaldību, sabiedrisko attiecību, izglītības iestāžu u.c. organizāciju pārstāvji no Latvijas un Lietuvas. Pieteikšanās līdz š.g. 1.maijam.

Dalība: bez maksas.

Vasaras skolas valoda: angļu.

Sīkāks skolas apraksts un pieteikšanās nosacījumi pieejami Latvijas Universitātes mājaslapā: https://www.lu.lv/en/about-us/ul-media/news/single/t/48796/

Vasaras skolas programma tika izstrādāta Nordplus un Dutch Jewish Humanitarian Fund līdzfinansēta projekta ietvaros.

Finansiālais atbalsts: NORDPLUS

Papildu informācija: jsc@latnet.lv

Informāciju sagatavoja:

Karīna Barkane-Vincāne

LU Jūdaikas studiju centrs
Raiņa bulvāris 19, 207.telpa, LV-1050
Tel.: 67034421
http://www.lu.lv/jsc/