Aktualitātes

22.februārī Latvijas Muzeju biedrības biedru kopsapulce

LMB BIEDRU KOPSAPULCES DIENAS KĀRTĪBA

2018.gada 22.februāris

Latvijas Kara muzejs

10.00 – 11.00 Ierašanās, dalībnieku reģistrācija

11.00 – 11.05 Sapulces ievads, vadītāja, protokolista un balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana

11.05 – 11.30  LMB priekšsēdētājs Zanes Grīnvaldes atskaite par valdes darbu 2017.gadā

11.30 – 11.35  Revīzijas komisijas ziņojums un grāmatvedes Ivetas Bagones ziņojums

11.35 – 11.55  LMB Stratēģijas grupas Annas Balandinas atskaite par stratēģijas grupas darbu. LMB stratēģijas 2018. – 2020. gadam prezentēšana

11.55 – 12.00  2018.gada darba plāns un budžets      

12.00 – 12.10  Daces Bumbieres – Augules ziņojums par LMB mājas lapu www.muzeji.lv

12.10 – 12.20  Laiks diskusijām

12.20 – 12.30  Kristīne Skrīvere par dalību NEMO 25.gadskārtējā konferencē 2017.gada novembrī 

12.30 – 12.50  LMB valdes pārvēlēšanas komisijas izveide un valdes un revīzijas komisijas kandidātu izvirzīšana

12.50 – 13.20  Pusdienas. Balsu skaitīšana

13.20 – 13.30  Muzeju diena 2018.gada 25.maijā O.Kalpaka muzejā un piemiņas vietā “Airītes” un J.Rozentāla vēstures un mākslas muzejā.

13.30 – 13.40 I.Ziedoņa muzeja vadītāja Dace Zariņa “Latvijas muzeji projektā “Ideju pavasaris””

13.40 – 13.50  Dr.hist. Asoc.prof. Daina Bleire “ES Horizon-2020 projekts "Kultūras opozīcija: sapratne par pretestības kultūras mantojumu bijušajās sociālistiskajās valstīs" - mērķi un rezultāti Latvijā.”

13.50               LMB valdes pārvēlēšanu rezultātu paziņoša. Iepazīšanās ar jaunās LMB valdes un revīzijas komisijas locekļiem

Šī gada kopsapulcē paredzēta LMB valdes pārvēlēšana, tādēļ atgādinām, ka deleģētājam pārstāvim jābūt balss tiesībām vai arī pilnvarai, lai var balsot! 

 

Zane Grīnvalde

LMB valdes priekšsēdētāja