Aktualitātes

1991. gada barikāžu muzejs aicina darbā Krājuma glabātāju

Prasības:

- Obligāta darba pieredze muzejā

- augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu

- labas komunikācijas un sadarbības spējas

- labas datorprasmes

- svešvalodu zināšanas

Darba pamatpienākumi:

- glabā muzeja krājumu (gan materiālo, gan nemateriālo) atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- līdzdarbojas krājuma komplektēšanā un veidošanā;

- pieņem muzeja priekšmetus glabāšanā, uzskaita, signē (numurē) un apraksta tos;

- reģistrē krājuma priekšmetus klasifikatoros un katalogos, sagatavo visu ar krājumu saistīto dokumentāciju (pieņemšanas-nodošanas aktus, deponēšanas līgumus u.c.);

- veic krājuma priekšmetu zinātnisko izpēti un gatavo publikācijas;

- izvērtējot krājuma priekšmetu stāvokli, nosaka, vai tos var izstādīt muzejā, pārvietot vai deponēt citos muzejos;

- sagatavo un izsniedz izstādēm vai ekspozīcijām nepieciešamos krājuma priekšmetus, kā arī organizē to deponēšanu citos muzejos vai iestādēs;

- nodrošina un kontrolē krājuma glabāšanas apstākļus;

- nepieciešamības gadījumā organizē krājuma konservāciju vai restaurāciju;

- regulāri veic krājuma esības pārbaudi (inventarizāciju);

- konsultē muzeja apmeklētājus un speciālistus par krājuma priekšmetiem.

 

CV un pieteikuma vēstuli, norādot amatu uz kuru pretendējat, lūdzam sūtīt uz e-pastu: barikazu.muzejs@gmail.com līdz šī gada 27.aprīlim