Latvijas muzeju katalogs

Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV – 1010

  •  67272643
  • phone:   29689489
GADA BALVU ATBALSTA:
Raiņa un Aspazijas māja

 

Raiņa un Aspazijas māja ir viens no Raiņa un Aspazijas muzejiem. Šeit ir iespēja iepazīt vidi, kādā Rainis (1865–1929) un Aspazija(1865–1943) dzīvoja 20. gs. 20. gadu beigās.

Māja glabā atmiņas par abu dzejnieku dzīves redzamo, publisko daļu – pēc atgriešanās no 14 gadus ilgās prombūtnes Šveicē viņi atradās Latvijas kultūras un politiskās dzīves aktivitāšu centrā.

Dzīvoklis restaurēts un iekārtots pēc fotoattēliem, atmiņstāstiem, dzejnieku dienasgrāmatām, izmantojot Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā saglabātos oriģinālpriekšmetus.

Muzejā aplūkojama un izpētei pieejama unikālā Raiņa un Aspazijas bibliotēka, kuru dzejnieki vēlējušies darīt sabiedrībai pieejamu tieši šeit.

Plašāka informācija par muzeju: www.aspazijarainis.lv; www.memorialiemuzeji.lv

Adrese:

Baznīcas iela 30, Rīga, LV – 1010

Kontakti:
  •  67272643
  • phone:   29689489
http://www.memorialiemuzeji.lv, www.aspazijarainis.lv

Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja
Zanda Rozenberga
Tālrunis: +371 67272643
E-pasts: zanda.rozenberga@memorialiemuzeji.lv

Vecākais eksperts
Jānis Zālītis
Tālrunis: +371 29336974
E-pasts: janis.zalitis@memorialiemuzeji.lv

Speciālisti:
Gaida Jablovska
Tālrunis: +371 29689489
E-pasts: gaida.jablovska@memorialiemuzeji.lv

Elvīra Bloma
E-pasts: elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

Dora Pauzere
E-pasts: dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv

Dace Nesaule
E-pasts: dace.nesaule@memorialiemuzeji.lv