Latvijas muzeju katalogs

LU Zooloģijas muzejs

Kronvalda bulv. 4., Rīgā, LV-1586

 • phone:  
GADA BALVU ATBALSTA:
LU Zooloģijas muzejs

Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs dibināts 1920. gadā, kad Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē izveidoja Sistemātiskās zooloģijas institūtu un Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūtu. Zooloģisko preparātu pamatfondus veidoja no vecā Rīgas Politehniskā institūta Zooloģijas un zivkopības kabineta pārņemtās kolekcijas.
No 1920. gada jūnija, kad izdarīts pirmais ieraksts inventārgrāmatā, muzeja kolekcijas papildinātas ar daudziem eksponātiem.
 
Ievērojamākie eksponāti no vecākiem laikiem:
 • Latvijas valsts prezidenta J.Čakstes muzejam dāvinātais mežakuiļa izbāzenis.
 • Barona H.Laudona putnu ādiņu kolekcija.
 • Tropisko putnu kolekcija.
 • H.Šleša, H.Pētersona, Ā.Butuļa gliemju kolekcijas.
 • Plaši pārstāvētās kukaiņu kolekcijas, tai skaitā: K.Bonga tauriņi, J.fon Kennela, K.Zīberta tauriņi un vaboles, A. Vāla un E.Reitera vaboles, J.Nolkena Eiropas tauriņi.
Nozīmīgākie uzkrājumi pēc II Pasaules kara:
 • E.Ozola un muzeja darbinieku V.Šmita un V.Tumša kukaiņu kolekcijas.
 • Papildinātas putnu ādiņu un olu kolekcijas.
 • Putnu ekspozīcija.
 • A.Slaņķa kolekcionētie Klusā okeāna jūru dzīvnieki.
Adrese:

Kronvalda bulv. 4., Rīgā, LV-1586

Kontakti:
 • phone:  
http://www.lu.lv/muzejs/zoologijas.html
Muzeja vadītājs
Aivars Petriņš
Apmeklētājiem:
Muzeja darbinieki sniedz konsultācijas entomoloģijā, malakoloģijā un ornitoloģijā. Zooloģijas muzeju var apmeklēt ne tikai bioloģijas un citu specialitāšu studenti, bet arī tie, kas cer par tādiem kļūt, kā arī visi, kam ir interese par dabu.