Latvijas muzeju katalogs

LU Ģeoloģijas muzejs

Alberta ielā 10, Rīgā un K. Valdemāra ielā 48, Rīgā LV-1010

  •  67331766
GADA BALVU ATBALSTA:
LU Ģeoloģijas muzejs

Muzeja uzdevums ir ne tikai krāt, glabāt un pētīt iežu paraugus un ģeoloģijas attīstības vēsturi, bet, izmantojot visus krājumā esošos materiālus (~20 000), dot iespēju studentiem, skolniekiem un citiem interesentiem gūt vajadzīgās zināšanas, bet zinātniekiem veikt pētniecības darbus.
Ekspozīcijā apskatāmi visdažādākie minerāli, ieži, fosilijas, kā arī derīgie izrakteņi. Speciālisti vada tematiskās ekskursijas un praktiskās nodarbības:
  • Zemes dzīļu uzbūve.
  • Ģeoloģiskie procesi uz Zemes un kosmosā.
  • Derīgie izrakteņi.
  • Dzīvās dabas vēsturiskā attīstība.
  • Unikāli Latvijas augu un dzīvnieku pārakmeņojumi.
  • Iežu mikroskopiskā izpēte.
  • Ģeoloģijas vēsture Latvijā.
Augsti kvalificēti muzeja darbinieki var iepazīstināt ar dabīgo akmensmateriālu izmantošanu Rīgas arhitektūrā, to pārvērtībām agresīvajā pilsētvidē, ar iežu atsegumiem un karjeriem Rīgas apkārtnē, kā arī citās Latvijas vietās.
 
Latvijas Universitātes Ģeoloģijas muzeja sākums datējams ar 1929. gada 29. septembri, kad no Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes Ģeoloģijas un paleontoloģijas institūta kolekcijām tika izveidots Latvijas Universitātes Ģeoloģijas muzejs. Tajā nonāca arī iepriekšējā gadsimta dabaspētnieku vākumi.
Tagad Ģeoloģijas muzejā ir gan materiāli, kas saistīti ar ģeoloģiju: iežu paraugi, minerāli, plānslīpējumi, augu un dzīvnieku pārakmeņojumi, no visas Latvijas un daudzām vietām pasaulē, pārstāvot visus kontinentus; gan liecības, kas stāsta par ģeoloģijas zinātnes vēsturi: kartes, arhīva materiāli, instrumenti, memoriālie priekšmeti, fotogrāfijas, grāmatas.
Adrese:

Alberta ielā 10, Rīgā un K. Valdemāra ielā 48, Rīgā LV-1010

Kontakti:
  •  67331766
http://www.lu.lv/muzejs/geologijas.html
Muzeja vadītāja
Vija Hodireva e-pasts: vhodirev@lanet.lv
Apmeklētājiem:
muzeja apskate notiek ekskursiju veidā gida pavadībā darbdienās no 10.00 līdz 17.00 vai arī citā laikā (arī brīvdienās), ja panākta vienošanās. Iepriekš jāpiesakās pa tālr.: 7331766 vai 29112907.