Latvijas muzeju katalogs

Salacgrīvas muzejs

Sila ielā 2, Salacgrīva, Limbažu rajons, LV-4033

 •  64071981
 • fax 64071995
GADA BALVU ATBALSTA:
Salacgrīvas muzejs

Salacgrīvas muzejs dibināts 1998.gadā un darbojas kā novada vēstures centrs vietējiem iedzīvotājiem, tūristiem un vēstures pētniekiem. Tas aptver Salacgrīvas pilsētu un tās apkārtni, kurā iekļaujas vēsturiskās Svētciema un Salacas pagasta teritorijas. Muzejā tiek vāktas ziņas un glabājas materiāli par zveju un zvejniekiem Ziemeļvidzemes jūras piekrastē un Salacas upes lejtecē, par seno nēģu zveju ar tačiem, par Vecsalacas un Svētciema muižu vēsturi, uz kuru zemēm izveidojusies Salacgrīva, par pilsētas ekonomisko un politisko dzīvi, apkārtnes skolām, baznīcām un draudzēm, par salacgrīviešiem, kas dara godu pilsētai un novadam un pazīstami ar saviem nopelniem pedagoģijā, zinātnē, kultūrā un mākslā, uzņēmējdarbībā, politikā un tautsaimniecībā.  

EKSPOZĪCIJAS

Pastāvīgā ekspozīcija "Zutiņš murdā" ir stāsts par zvejas vēsturi un tradīcijām Vidzemes jūrmalā, par gadsimtiem seno nēģu zvejas metodi, kad upei pāri tiek būvēts aizsprosts jeb tacis, un nēģi ķer nevis ar murdu bet puņģi. Zutiņš ir tas pats nēģis, tikai vārds ar senāku izcelsmi un plaši lietots Salacgrīvas pusē. Tā mūsdienās runā un zvejo vienīgi pie mums. Te var uzzināt arī par to, kā zvejnieki Kuivižu ciemā līdzīgi zvejnieka dēlam Oskaram Viļa Lāča romānā atklāja lašu murdu zveju. Tas ir stāsts ar galveno akcentu uz 3 vērtīgākajām zivju sugām Salacas upē un jūrā – nēģiem, lašiem un zušiem.

Virtuālā ekspozīcija "Salacgrīvas muzeja dārgumi"caur fotogrāfijām un interaktīvi iepazīstina ar novadu  senāk un tagad.

IZSTĀDES

Lūdzam sekot  informācijai  http://www.visitsalacgriva.lv/lv/ko-darit/salacgrivas-muzejs/

Muzejs piedāvā arī

 • Noskatīties filmu No eglēm līdz nēģiem (20 min) un gūt priekšstatu par nēģu zveju Salacā

 • Salīmēt senu fotogrāfiju - salikt puzli par nēģiem un nēģu zveju; 

 • Pašam iesist - būvēt taci no konsturktora;

 • Ieaust strīpu lupatu deķī; 

 • Nofotografēties muzeja retro fotosalonā Liel-Salaze. Uzmanību!!! Jāņem līdz savs fotoaparāts!

 • Ieklausīties gida stāstījumā vai piedalīties sarunā un diskutēt muzeja apskates laikā.

KRĀJUMS

Muzeja krājumā šobrīd glabājas 4843 priekšmeti, kurus esam saņēmuši lielākoties kā dāvinājumus no vietējiem iedzīvotājiem un atbalstītājiem. Tie sakārtoti sešās kolekcijās:

 1. fotogrāfijas un pastkartes,

 2. dokumenti un iespieddarbi,

 3. zvejas rīki un piederumi,

 4. tekstilijas un mājsaimniecības rīki un piederumi,

 5. mākslas darbi,

 6. nemateriālais mantojums par novada vēsturi.

Iepriekš piezvanot un piesakoties apmeklētājiem pieejams muzeja tematiskais katalogs un konsultācijas par muzeja krājumu un novada vēsturi.

Muzejs akreditēts līdz 2018. gada 18. jūnijam.

Ieejas maksas

Ieeja brīva - pirmskolas vecuma bērniem un pašvaldības pensionāriem, invalīdiem un muzeju darbiniekiem.
Skolēniem un pensionāriem –0.60 EUR
Pieaugušajiem – 1.00 EUR

Muzeja darba laiki:

no 1. septembra līdz 31. maijam 
Pirmdiena - slēgts
Otrdiena 10.00 - 17.00
Trešdiena    10.00 - 17.00
Ceturtdiena 10.00 - 17.00
Piektdiena   10.00 - 17.00
Sestdiena   10.00. - 14.00
Svētdiena  - slēgts

no 1. jūnija līdz 31. augustam 
Pirmdiena - slēgts
Otrdiena 10.00 - 17.00
Trešdiena    10.00 - 19.00
Ceturtdiena 10.00 - 19.00
Piektdiena   10.00 - 19.00
Sestdiena   10.00. - 15.00
Svētdiena  - slēgts

Par apmeklējumu citā laikā varam vienoties pa tālruni +371 64071981

    GPS: N 401100.38
            E 521174.42   
Adrese:

Sila ielā 2, Salacgrīva, Limbažu rajons, LV-4033

Kontakti:
 •  64071981
 • fax 64071995
http://www.visitsalacgriva.lv/lv/ko-darit/salacgrivas-muzejs/
Muzeja vadītāja
Ieva Zilvere
Tel.640 71981 e-pasts: muzejs@salacgriva.lv
Krājuma glabātāja
Tel.640 71981 e-pasts: iveta2910@inbox.lv