Latvijas muzeju katalogs

Daugavpils Universitātes muzejs

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401

  •  65422922
GADA BALVU ATBALSTA:
Daugavpils Universitātes muzejs

Daugavpils Universitātes muzejs dibināts 1993. gadā un atrodas universitātes telpās.
Balstoties uz esošajiem muzeja resursiem, kā arī veicot to nepārtrauktu papildināšanu un pilnveidošanu, DU muzeja misija ir apzināt, saglabāt, pētīt un popularizēt liecības (dokumentus, fotogrāfijas, atmiņas un lietiskos priekšmetus) par universitātes attīstību no 20. gs. sākuma līdz mūsdienām, lai informētu, ieinteresētu un izglītotu skolēnus, studentus un plašākus sabiedrības slāņus par augstskolas vēsturi un ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā reģionālā, valstiskā un starptautiskā līmenī.
DU Muzeja krājumā ietilpst gadu gaitā uzkrātās lietiskās, rakstītās, foto un audio liecības par augstskolas attīstību un svarīgākajām ar to saistītajām norisēm, augstskolas darbiniekiem un absolventiem. Zīmīgas ir muzeja krājumā esošās profesores Ludmilas Timoščenko ābeču un Daugavpils Valsts skolotāju institūta direktores (1923-1940) Valērijas Seiles personīgo lietu kolekcijas.
Adrese:

Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401

Kontakti:
  •  65422922
http://www.du.lv