Latvijas muzeju katalogs

Kalna Kaibēni, brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs

"Kalna Kaibēni", Kaudzīši, Cēsu raj. LV-4840

  •   26185382
GADA BALVU ATBALSTA:
Kalna Kaibēni, brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs

Brāļu kaudzīšu memoriālmuzejs Kalna Kaibēni ir viens no trim Vecpiebalgas pagasta muzeju apvienības „Orisāre” muzejiem.
1929. gadā nodibinātais brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu piemiņas muzejs vienlaikus ir vecākais memoriālais muzejs Latvijā un 19. gs. 60.-70. gadu skolu vēstures piemineklis. ,,Kalna Kaibēnos” Kaudzītes uzrakstīja romānu ,,Mērnieku laiki” un gandrīz visas pārējās no savām apmēram pussimts grāmatām, izloloja daudzu sabiedrisko pasākumu ieceres un pirmajos 14 sava garā skolotāju darba mūža gados mācīja 1229 skolēnus. No 1868. līdz 1882. gadam ,,Kalna Kaibēnos” atradās pagastskola Matīss Kaudzīte bija tās skolotājs, Reinis – skolotāja palīgs. Stundās Kaudzītes centās iemācīt skolēniem patstāvīgi vērot, spriest un darīt, censties izprast praktiskās dzīves lietu un parādību jēgu, uztvert skaistumu un priecāties par to. Brāļu Kaudzīšu vadībā ,, Kalna Kaibēnu “ skola iemantoja labu slavu. Audzēkņu skaits strauji auga un radās nepieciešamība uzcelt jaunu, tieši izglītības mērķiem paredzētu skolas ēku. 1882. gadā skola no ,,Kalna Kaibēniem” tika pārcelta uz netālo jaunās Ogrēnskolas ēku. Brāļi Kaudzītes nopirka ,,Kalna Kaibēnus” un skolotāja darbu turpināja Ogrēnskolā.
            Rakstnieku dzīves laika mājas iekārtojums, ceļojumu piemiņas lietas, sadzīves priekšmeti, kas saglabājušies līdz mūsu dienām, stāsta par rakstnieku dzīvi, pedagoģisko, sabiedrisko un literāro darbību.
            “Kalna Kaibēnu” dārzā apmeklētāju gaida sastapšanās ar romāna “Mērnieku laiki” tēliem, leģendārais ,,atmiņu stūrītis” un iespēja ieraudzīt Piebalgas pakalnus no skatu torņa.
 
Pamatekspozīcija:
Kaudzītes Reiņa 170. dzimšanas dienas atceres izstāde
 
Izstāde: „Romānam „Mērnieku laiki”- 130’’
Adrese:

"Kalna Kaibēni", Kaudzīši, Cēsu raj. LV-4840

Kontakti:
  •   26185382
http://www.vecpiebalga.lv
Muzeju speciālists

Aivars Ošiņš

Tel.26185382
 
Darba laiks
Atvērts apmeklētājiem no 15.maija līdz 15.oktobrim
trešdiena-svētdiena no 10.00 - 17.00