Latvijas muzeju katalogs

LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs

Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586

  •  67034568
GADA BALVU ATBALSTA:
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs

LU Muzejs ir astoņu zinātņu un tehnikas vēstures nozaru muzeju apvienība. Šie muzeji ir:

LU Botānikas muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/botanikas/
LU Cilvēka patoloģijas muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/patalogijas/
LU Fridriha Candera – kosmosa izpētes muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/kosmosa/
LU Ģeoloģijas muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/geologijas/
LU Pedagoģijas muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/pedagogijas/
LU Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/skaitlosanas/
LU Vēstures muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/vestures/
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/
LU Zooloģijas muzejs http://www.lu.lv/par/strukt/muzejs/zoologijas/
Muzejs nodibināts 1990. gadā. Tā fondos glabājas aptuveni 600 000 vienības. Darbības mērķis: saglabāt un popularizēt Latvijas Universitātes kultūrvēsturiskās pamatvērtības un tradīcijas.
Adrese:

Raiņa bulvārī 19, Rīgā, LV-1586

Kontakti:
  •  67034568
http://www.lu.lv/muzejs/index.html
Direktors
Ilgonis Vilks
Tel. 67034587, e-pasts: vilks@latnet.lv