Latvijas muzeju katalogs

Talsu novada muzejs

K.Mīlenbaha, Talsi, LV - 3201

  •  63222770, 29102628

Talsu novada muzejs

Vienā no deviņiem Talsu pakalniem — Tiguļu kalnā stalti izslējies nams, kurā darbojas Talsu novada muzejs. Par muzeja dzimšanas gadu uzskatāms 1923. gads, kad K. Mīlenbaha ielā 19, toreizējās Talsu Valsts vidusskolas telpās, skolotāja Teodora Dzintarkalna vadībā tika nodibināts kultūrvēsturiskais muzejs. Kara laikā muzeju iekārtoja pilsētas advokāta Viļa Kaijgara mājā Rožu ielā 7, kurā tas darbojās līdz 1996. gadam, kad Talsu novada muzejs ar plašu svinīgo sarīkojumu atgriezās savās vēsturiskajās telpās – K. Mīlenbaha ielā 19. Apskates cienīga ir pati ēka, būvēta neoklasicisma stilā 19. gadsimta beigās kā Oktes barona Firksa pilsētas rezidence. Ēku ieskauj dendroloģiskais parks, kurā var apskatīt ap 250 sugu kokaugu.
Šodien muzejs izveidojies par nozīmīgu kultūras un izglītības centru ar daudzveidīgām izstādēm, ekspozīcijām, muzejpedagoģiskajām programmām. Muzeja daudzpusīgo darbību nodrošina krājumu, vēstures, mākslas un dabas nodaļas speciālisti.

Adrese:

K.Mīlenbaha, Talsi, LV - 3201

Kontakti:
  •  63222770, 29102628
http://www.talsumuzejs.lv

 

Direktore
Mirdza Jonele
Tālr. 63222770, mob.t.: 29109870, 29102628, e-pasts: mirdza.jonele@talsi.lv

Direktores vietniece
Zanda Konošonoka
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: zanda.konosonoka@inbox.lv

Galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību
Gita Japiņa
Tālr. 63222770, mob.t.: 26300763, 29102628, e-pasts: gitajapina@inbox.lv

Galvenā krājuma glabātāja
Daija Lēmane
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628 , e -pasts: daijalemane@inbox.lv

Krājuma glabātāja
Ona Kaudze
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: ona.kaudze@inbox.lv

Krājuma glabātājs
Alfrēds Moseičuks
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e -pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Speciālists krājuma jautājumos
Māris Grundmanis
Mob.t.: 29102628, e-pasts: grundmanis.m@inbox.lv

Galvenā speciāliste vēstures jautājumos
Inese Vempere
Tālr. 63222770, mob.t.: 29191040, 29102628, e-pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Speciālists vēstures jautājumos
Guntars Tenne
Tālr. 63222770, mob.t.:29102628, e-pasts: novadamuzejs@talsi.lv

Speciāliste vēstures jautājumos
Lidija Grīnvalde
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: grinvalde.l@inbox.lv

Galvenā speciāliste mākslas jautājumos
Guna Millersone,
Tālr. 63222770, mob.t.:  29412573, 29102628, e-pasts: millersone@hotmail.com

Galvenā speciāliste izglītojošajā darbā
Ieva Priede
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: muzejs.ieva@gmail.com

Galvenā speciāliste dabas jautājumos
Sallija Šēnere
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: tnm.dn@inbox.lv

Galvenais speciālists foto jautājumos
Sandis Priede
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: priedephoto@gmail.com

Noformēšanas māksliniece
Ilze Makstniece
Tālr. 63222770, mob.t.: 29102628, e-pasts: novadamuzejs@talsi.lv