Latvijas muzeju katalogs

Salacgrīvas muzejs

Sila ielā 2, Salacgrīva, Limbažu rajons, LV-4033

  •  64071981
  • fax 64071995
GADA BALVU ATBALSTA:
Kuiviž’vīr’un kuģ’

 

13. februāris – 21. marts. 2015

Salacgrīvas muzejā līdz 21. martam skatāma gleznotājas un pedagoģes Daces Paeglītes gleznu un zīmējumu izstāde, un šobrīd izstādītie darbi ir kļuvuši par mākslinieces dāvinājumu Salacgrīvas muzejam. Izstādes autore pagājušā gada nogalē atzīmēja apaļu jubileju.

Gleznas un zīmējumi tapuši 1970. gadu beigās kā Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļas studentes vasaras prakses studijas.

Dace atceras šo laiku un stāsta ...par Kuivižiem. Tā nu es tāds zaļš skuķis no lielpilsētas Rīgas nokļuvu mazajā Kuivižu ostā un mēģināju atrast motīvu savam diplomdarbam, kura sižetu bija iedomājusies saistīt ar jūras tematiku. Izrādījās, ka Kuiviži ar savu īpašo auru, ar darba ritmu un saskarsme ar tik ļoti kolorītajām zvejnieku personībām - Skuju Jāni, Centi, Bruni, Visvaldi – visus vārdā nenosaukšu, jo neatceros, bija mans vislielākais ieguvums, ko atceros ar īpašu siltumu visa sava mūža garumā. Īpaši skaisti bija izbraucieni jūrā saulrieta laikā un naktī dodoties pēc loma vai agrā rītā pārraugot tīklus, kad laivas, pilnas ar zivīm, brēcošo kaiju pavadībā nāca iekšā ostā. Tajā viss kustējās, pulsēja un virmoja. Vienīgais brīdis, kad zvejnieki bija kaut cik mierīgi un tos varēja mēģināt uzzīmēt – tie bija darbi pie tīklu lāpīšanas. Tas man patika un tas bija interesanti.

Ir pagājuši vairāk kā 30 gadi, un Kuivižu ostā viss mainījies līdz nepazīšanai. Dacei pašai, ar kritisku aci vērtējot, šķiet, ka viņas studiju gadu zīmējumi un gleznojumi galvenokārt varētu kalpot par kultūrvēsturisku mantojumu un izziņas avotu tiem, kuri nekad to nav pieredzējuši. Un varbūt arī tiem, kas to vēl mazliet atceras??? Taču darbos nenoliedzami ir arī patiesas un nepārejošas mākslinieciskas un emocionālas kvalitātes.


 Ieva Zilvere 
blog comments powered by Disqus