Latvijas muzeju katalogs

Salacgrīvas muzejs

Sila ielā 2, Salacgrīva, Limbažu rajons, LV-4033

  •  64071981
  • fax 64071995
GADA BALVU ATBALSTA:
Vilnis Heinrihsons ar Krauklīšu vīzijām Salacgrīvas muzejā

 

15. marts – 30. aprīlis. 2014

Turot dzīvu Latvijas Mākslas dienu tradīciju, sestdien, 15.martā tika atklāta Viļņa Heinrihsona gleznu un zīmējumu izstāde Krauklīšu vīzijas.

Izstādes ievadvārdos mākslinieks stāsta: "Drīzumā apritēs trīs gadi, kopš varu uzskatīt „Krauklīšus” par savām otrajām mājām. Šīs mājas pamazām atklāj savus noslēpumus: mazas, dīvainas lietiņas – katra ar savu vēsturi, kas atrastas bēniņos un pažobelēs, putni, kas, katrs savā pierastā laikā un veidā, apciemo „Krauklīšus” ( daži, vismazākie, pat atrod sev vietu ligzdām), koki un citi augi, kas šeit veido savu rimto dzīvi, krāšņie, katru vakaru citādākie, saulrietu svētki, piesardzīgā apgaitā ejošā lapsiņa un mežacūkas, kas uzvedas kā neganti iebrucēji, un cilvēki – gan ģimenes locekļi, gan viesi, gan kaimiņi – katrs ievilkdams pa vaibstam „Krauklīšu” portretā.

Arī šī izstāde nebūtu tapusi bez jums – putni, koki, lietas, saulrieti un cilvēki, kas kopā ar mani esat priecājušies par „Krauklīšu” dāvanām. Darbi tapuši pēdējo pāris gadu laikā izaugot no tieša vērojuma, skiču bloku krājuma un Jorisa Hofnāgela (Joris Hoefnagel 1542 – 1601) mākslas iedvesmotām impresijām. Šis process, tāpat, kā daudz kas cits, kas saistīts ar „Krauklīšiem”, man sniedzis daudz atklāsmju un prieka. Esmu pateicīgs par iespēju šajā priekā dalīties ar jums.

Vīzijas, kas pārtapušas gleznās, Vilnis piedzīvojis, vērojot sava nama tuvāko apkārtni noslēpumainajās krēslas vai nakts stundās. Viss kļūst vēl jo saistošāk, kad uzzinām, ka Krauklīši ir mājas tepat mūsu novadā, netālu no jūras. Un tā jau vairs nav nejaušība, ka mākslinieka izstāde šogad sarīkota Salacgrīvā, jo viņš jau trešo gadu ar vienu kāju ir mūsējais.
 Ieva Zilvere 
blog comments powered by Disqus