Latvijas muzeju katalogs

Rīgas Stradiņa universitātes muzejs

Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga

  • phone:  +37122003426
GADA BALVU ATBALSTA:
Rīgas Stradiņa universitātes muzejs

Rīgas Stradiņa universitātes muzejs ir pētnieciska un izglītojoša RSU struktūrvienība, kas nodarbojas ar universitātes (iepriekš – Rīgas Medicīnas institūts, Latvijas Medicīnas akadēmija) kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā arī krājuma eksponēšanu.

Muzeja krājumā tiek iekļautas gan materiālās, gan nemateriālās (audio un audiovizuālie ieraksti, elektroniskie dokumenti, fotogrāfijas utt.) kultūrvēstures vērtības, kas attiecas uz Rīgas Stradiņa universitātes pastāvēšanu kopš 1950. gada.

Par muzeja dibināšanas dienu var uzskatīt 2001. gada 4. septembri, kad RSU Senāta sēdē tika apstiprināts tā nolikums, kurā ietverti muzeja darbības galvenie principi un uzdevumi.

Muzeja misija – iedvesmot potenciālos un esošos studentus studijām, bet darbiniekus – darbam Rīgas Stradiņa universitātē; veicināt sabiedrības izpratni par Rīgas Stradiņa universitāti kā vienu no vadošajām Latvijas augstskolām, šim nolūkam saglabājot un darot sabiedrībai pieejamu vēsturisko mantojumu par šo augstskolu no 1950. gada līdz mūsdienām. Rīgas Stradiņa universitātei RSUM ir viens no studentu rekrutēšanas un augstskolas reprezentācijas instrumentiem.

RSU muzeja mērķis ir, papildinot un izmantojot muzeja krājumu, to pētot, veidojot ekspozīcijas un rīkojot muzejpedagoģiskus pasākumus, popularizēt augstskolu plašā sabiedrībā un veicināt RSU studentu un darbinieku lojalitāti.

Mērķauditorija:

  • RSU reflektanti,

  • esošie studenti un absolventi,

  • RSU darbinieki, īpaši tie, kuriem akadēmiskajā darbā nepieciešami vēsturiski materiāli par augstskolu,

  • citu mācību un zinātnisko iestāžu darbinieki,

  • augstskolas viesi un citi interesenti, piemēram, skolu jaunatne,

  • potenciālie RSU darbinieki – akadēmiskais un administratīvais personāls.

2013. gadā Rīgas Stradiņa universitātē tika atvērta muzeja pastāvīgā ekspozīcija, kas interaktīvā veidā vēsta par augstskolas pastāvēšanu kopš 1950. gada līdz mūsdienām. Tās galvenais uzdevums ir izstāstīt stāstu, ne tikai izmantojot vēsturiskus priekšmetus un faktus, tekstus, foto un video materiālus, bet arī uzrunāt muzeja apmeklētāju emocionāli ar telpas uzbūvi, krāsu un instalācijām. Šī ekspozīcija kalpo kā iedvesmas avots topošajiem un esošajiem studentiem, kā atmiņu glabātuve absolventiem, arī reprezentējot augstskolu tās viesiem. Ekspozīcija atrodas RSU galvenajā ēkā Dzirciema ielā 16, telpā K-102.

Piedāvājam RSU muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskati bez maksas katru dienu no pulksten 9:00 līdz 19:00, izņemot svētdienas. Ekspozīcijas apskate gida pavadībā piesakāma pa e-pastu: muzejs@rsu.lv.

Jaunākais RSU muzeja projekts, kas publiskots 2016. gadā, ir RSU vēstures virtuālā ekspozīcija vesture.rsu.lv (angļu valodā – history.rsu.lv). Latviešu un angļu valodā pieejamajā interneta vietnē eksponētas vairāk nekā 1100 laikmeta liecības – fotogrāfijas, priekšmeti, dokumentu kopijas, laikrakstu publikācijas, intervijas ar absolventiem un docētājiem, kā arī audio vizuālie materiāli.

Citi jaunākie RSU muzeja notikumi un aktualitātes publicētas šeit: http://www.rsu.lv/par-rsu/rsu-muzejs

RSU muzeja darbinieki piedāvā iespēju izmantot muzeja krājuma materiālus pētniecībai, izstādēm un prezentācijām, kā arī konsultācijas. Muzeja krājuma telpas atrodas Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a. Darba laiks – darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00. Par krājuma pieejamību ārpus darba laika lūdzam sazināties ar RSU muzeja darbiniekiem pa e-pastu: muzejs@rsu.lv.

Par Rīgas Stradiņa universitāti:

Rīgas Stradiņa universitāte ir viena no modernākajām augstākās izglītības mācību iestādēm Baltijā ar izteikti starptautisku ievirzi – 2015. gadā tā atzīmēja 65. dibināšanas gadadienu un 25 gadus ārvalstus studentu uzņemšanai. RSU deviņās fakultātēs līdzās ar medicīnu saistītajām studijām jau 16 gadus ir iespējams apgūt dažādas modernas sociālo zinātņu programmas. RSU šobrīd studē vairāk nekā 7400 studenti, to skaitā, 1575 pilna laika ārvalstu studenti (2016. gada pavasara dati).

Papildu informācija par RSU ir pieejama interneta mājas lapā www.rsu.lv. Sekot līdzi Rīgas Stradiņa universitātes jaunumiem var arī sociālajos tīklos Twitter, Facebook, Draugiem.lv un YouTube. Par RSU aktualitātēm var uzzināt arī RSU studentu medijā „Skaļāk” – http://skalak.rsu.lv/

Adrese:

Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga

Kontakti:
  • phone:  +37122003426
https://www.rsu.lv/rsu-muzejs

Muzeja vadītāja:
Daiga Dupate
mob.t. 22003426
e-pasts: Daiga.Dupate@rsu.lv

Krājuma glabātāja:
Iveta Skripste
e-pasts: Iveta.Skripste@rsu.lv