Latvijas muzeju katalogs

Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV – 1010

  •  67272643
  • phone:   29689489
GADA BALVU ATBALSTA:
Gaismas nesēji

 

16. decembris. 2016

16. decembrī plkst. 19 Raiņa un Aspazijas mājā, Baznīcas ielā 30 notiks pozitīvi trakulīgs Ziemassvētku pasākums GAISMAS NESĒJI, kurā uzstāsies dzejnieki Reinis Runcis, Lauris Veips, Elvīra Bloma, mūziķis un dzejnieks Harijs Vagrants, Artūrs Gailītis un amatierteātra režisors, dramaturgs un aktieris Dzintars Briedis. Pasākuma noslēgumā uzstāsies grupa “Jautrais delfīns”.

Būs arī šifrētas Raiņa dzejas un Čarlza Bukovska atdzejojumu lasījumi, muzikālas performances, teatrāli skeči un muzikālas improvizācijas.

Raiņa un Aspazijas māja vēlas atzīmēt tuvojošos saulgriežus un cerību uz drīzu sauli (kas Rainim bija tik svarīga) ar radošu un brīvu dzejas, mūzikas un dzīves svinēšanu. Gaismu var nest visdažādākajās nozīmēs, gan burtiski, gan metaforiski, to var degt, meklēt, atrast vai vienkārši radīt ap sevi.

Raiņa saulgriežu pasakai “Zelta zirgs” par pamatu ņemta igauņu tautas pasaka “Pasaka par ķēniņmeitu, kas septiņus gadus gulēja vienā miegā”. Tajā stāstīts par tumsu un skumjām, ko rada tuva cilvēka zaudējums, par ļaunumu, ko izraisa empātijas trūkums un pārmērīgs egocentrisms, kā arī par pozitīvajām pārmaiņām, ko ap sevi rada labais un līdzjūtīgais. Tas ir arī stāsts par neatlaidību un ticību, kas ved pie uzvaras. Tāpat kā saule vienmēr atgriežas, pasakās vienmēr uzvar labais. Dzīvē tas ne vienmēr tā notiek, bet mums katram ir izvēle nest tumsu vai gaismu.

Reinis Runcis ir savdabīgs dzejnieks ar neparastu dzīves stāstu un dzīves uztveri. Viņš raksta brīvajā jeb baltajā pantā, liekot pirmajā vietā spriedzi un emocijas, skatoties, kā, laužot ritmu un saglabājot lakonismu, veidojas jauna forma. Iznākuši vairāki dzejas krājumi.

Harijs Vagrants ir nemierīgs cilvēks mierīgā pasaulē. Spēlē Vidējos Austrumos izplatīto instrumentu santuru, ko iemācījies apceļojot Balkānu valstis, Turciju un Kipru. Hariju iedvesmo daba, sevišķi kalni. Reizēm raksta dzeju, informatīvus rakstus periodikā, sapņo sasniegt hipijisku nirvānu un reizi par visām reizēm atsvabināties no paredzamās ikdienas un neparedzamo cilvēku materiālistiskajām prāta manifestācijām. Pēdējā laikā papildina grupas “Zāle” mūziku.

Lauris Veips ir 24 gadus vecs dzejnieks, līdz šim publicējies vien pāris reizes, taču paguvis pārsteigt ar nobriedušu un savdabīgu dzejas pasauli. Laura Veipa dzejas lasījums Raiņa un Aspazijas mājā būs dzejnieka pirmā publiskā uzstāšanās.

Elvīra Bloma savulaik iemēģinājusi roku prozā un dramaturģijā, bet pašlaik pēta iekšējo un ārējo realitāti un patiesīgumu ar dzejas medija palīdzību. Nereti par dzejas subjektu kļūst salauzta un trausla sieviete, kas mācās sadzīvot ar savu vājumu un izbēgt no pašiznīcināšanās slazdiem. Līdz šim publicējusies drukātajos izdevumos un interneta medijos.

Artūrs Gailītis par sevi teic šo: “Kad aizveras mute, tad manā žogā pa reizei atveras vārti, pa kuriem reizēm ienāk un retāk iznāk kāds paturams vārds”. Nodarbojas ar ciparu ganīšanu datoros un vājiem mēģinājumiem saprast sevi, dzīvi un cilvēkus. Mēdz dzejot un spēlēt teātri.

Dzintars Briedis ar dramaturģiju un teātri saistīts ilgu laiku, darbojies vairākos amatieru teātros, tai skaitā arī pašizveidotajos “Mūzejs” un “Saulvedis”. Par sevi saka, ka esot sapņotājs, kas prot izlikties par reālistu.

Grupa “Jautrais delfīns” apgalvo, ka spēlē “švammes” stilā. Grupas sastāvs: ģitāra – Mārtiņš Aulmanis, bungas – Jānis Ielejs, bass – Olafs Štrodahs, taustiņi – Arvis Kantiševs.

Tuvāka informācija  pa tālr. 67272643 vai e-pastu: elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv, kā arī http://www.memorialiemuzeji.lv Elvīra Bloma,

Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste

 
blog comments powered by Disqus