Latvijas muzeju katalogs

Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV – 1010

  •  67272643
  • phone:   29689489
GADA BALVU ATBALSTA:
Feminisms un dzimumdiference Raiņa un Aspazijas mājā

 

3. novembris. 2016

3. novembrī plkst. 14 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30 notiks LZP granta “Feminisma pretrunas Latvijā: kultūra un varas spēles” (2013–2016) noslēguma zinātniskie lasījumi FEMINISMS UN DZIMUMDIFERENCE MŪSDIENU KULTŪRAS UN SOCIĀLPOLITISKO NORIŠU KONTEKSTĀ. 

Programma:

14.00–15.00 Vada Jānis Zalītis

Ausma Cimdiņa. Akadēmiskā feministika zinātnes dialogā ar Latvijas sabiedrību: teorija, metodoloģija, prakse

Maija Kūle. Emancipācijas idejas kultūras un varas attiecībās: Simona de Bovuāra, Simona Veila un Zenta Mauriņa tagadnes skatījumā

Ella Buceniece. Kultūras feminisma aktuālās idejas: personas-sievietes koncepts Aspazijas un Edītes Šteinas darbos

Kafijas pauze

15.20–16.20 Vada Ausma Cimdiņa

Elīna Erdmane. Sievietes pasaule un ķermeniskā pieredze jaunākajā latviešu rakstniecībā: Ingas Gailes personība un daiļrade

Līva Pugoviča. Ieskats vēsturisko romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” dzimumdiferences aspektā. Nora Ikstena “Mātes piens”

Gaida Jablovska. Aspazijas (eks)pozīcija atjaunotajā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā

Noslēguma diskusija


Sandra Zobena,

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciāliste

 
blog comments powered by Disqus