Latvijas muzeju katalogs

Naujenes novadpētniecības muzejs

Skolas ielā 1, Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils nov. LV-5462

  •  65471321
  •   29468988
  •   26532508

Naujenes novadpētniecības muzejs

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība. 2007. gadā muzejs akreditēts uz 10 gadiem.
 
Naujenes Novadpētniecības muzejs ar ārpusmuzeja ekspozīciju „Slutišķu vecticībnieku māja” - tā ir Naujenes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma neizsīkstoša krātuve, kurā jūs varat iepazīties ar Naujenes pagasta vēsturi, dabu, etnogrāfiju, arheoloģiju, vecticībnieku un latgaliešu dzīvesveidu un tradīcijām.
Naujenes Novadpētniecības muzejs piedāvā:
- vienreizēju iespēju skatīt Naujenē dzimušās un pašlaik Parīzē dzīvojošās mākslinieces – tēlnieces Valentīnas Zeiles oriģināldarbus mākslas ekspozīcijā „Tēlniece Valentīna Zeile” ;
- ielūkoties etnogrāfijas ekspozīcijā „Turīga latviešu zemnieka istaba” un apskatīt 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma sadzīves priekšmetus un darbarīkus;
- apmeklēt dabas ekspozīciju „Zemūdens pasaule” un atklāt, kas slēpjas un dzīvo Daugavas dzelmē;
- iepazīt vecticībnieku kultūru ikdienā un svētkos brīvdabas ārpusmuzeja ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku mājā”.

Muzeja funkcijas ir:

·         Materiālās un nemateriālās Daugavpils novada (19 pagastu - Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu) kultūras, mākslas un vēstures vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;

·          Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība;

·          Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras, mākslas un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;

·         Daugavpils novada attīstības plānam atbilstošas muzeja politikas izstrāde un īstenošana;

   

Muzeja misija ir: „Saglabāt Daugavpils novada kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecības no 1259.gada līdz mūsdienām, kurām ir vēstures, arheoloģijas, etnogrāfijas un mākslas nozīme, kā arī radīt iedzīvotāju cieņu pret sava novada kultūras mantojumu un izpratni par to, īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, Valentīnas Zeiles u.c. ievērojamu novada kolekciju veidošanai, un tūrisma attīstīšanai.

 

 

MUZEJA BEZMAKSAS PAKALPOJUMI

 

Nodrošinot krājuma izmantošanu muzejs sniedz bez maksas šādus pakalpojumus:

 

1.   iespēju iepazīties ar tematisko, alfabētisko, pamatkrājuma un palīgkrājuma kartotēku, topogrāfisko datu bāzi;

2.   pieeju Nacionālā krājuma kopkatalogam mājas lapā internetā pēc adreses http://www.nmkk.lv

3.   iespēja iepazīties ar muzeja krājuma neeksponētajiem priekšmetiem;

4.   muzeja priekšmetu izdošanu (deponēšanu) akreditētajiem muzejiem un citām institūcijām saskaņā ar Naujenes Novadpētniecības muzeja krājuma noteikumiem);

5.   iespēju strādāt ar muzeja bibliotēku;

6.   iespēju iepazīties ar muzeja prezentāciju digitālo datu bāzi;

7.   iespēju strādāt ar Zinātnisko arhīvu par sekojošām tēmām:

 

·         Livonijas ordeņa Dinaburgas viduslaiku mūra pils un senpilsēta

·         Juzefova: parks, muiža, baznīca, grava, floras un faunas īpatnības.

·         Vecticībnieki Naujenes novadā – kultūra un tradīcijas.

·          Slutišķu sādžas kultūrvēsturiskais komplekss: Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne, Markovas pilskalns, Slutišķu vecticībnieku sādža

·         Dabas parks "Daugavas loki": vēsture, kultūra daba

·         Muzejs un mēs.

·         Markovas pilskalns

·         Daugavpils HES celtniecības vēsture: iemesli, cēloņi, sekas.

·         Naujenes novada robežas un administratīvi teritoriālais iedalījums 1259.- 1990.g.

·         Nemateriālais kultūras mantojums Naujenes pagastā: folklora, mutvārdu dzīvesstāsti, tradīcijas, rituāli.

·         Ievērojami novadnieki.

·         Tēlniece Valentīna Zeile

 

Apmeklētāji un pētnieki var saņemt krājuma glabātāja konsultāciju sekojošās darba dienās: 

- pirmdienās, ceturtdienās                no plkst. 09.00 līdz plkst. 17.00;

- pusdienu pārtraukums                   no plkst.12.00 – 13.00.

   

Naujenes Novadpētniecības muzeja darba laiks:

Muzejs atvērts apmeklētājiem visu gadu, no pirmdienas līdz piektdienai.

Tūrisma sezonas laikā no 1.maija līdz 30.oktobrim muzeja darba laiks ir no plkst. 8.00 -18.00.

No 1.decembra līdz 30.aprīlim muzeja darba laiks ir no plkst. 8.00 -17.00.

 

Muzeja grupu apmeklējumus un gida pakalpojumus lūgums laicīgi pieteikt pa tālruni 6 5471321, 29468988; 26532508 vai e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv Iepriekš piesakoties, grupām ir iespēja muzeju apmeklēt arī brīvdienās (sestdienās, svētdienās, svētku dienās)

Adrese:

Skolas ielā 1, Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils nov. LV-5462

Kontakti:
  •  65471321
  •   29468988
  •   26532508
http://www.naujene.lv
Direktore – Evita Kusiņa-Koļesnika
Tel. 65471321, 29468988, 26532508,
 
Krājuma glabātāja – Inese Vaivare
Tel. 65471321 e-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv
 
Vecākais muzeja speciālists – Māra Kampāne
Tel. 65471321, e-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv
 
Izstāžu un ekspozīciju organizatore – Ina Vaikule
Tel. 65471321, e-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv
 
Ekskursijas pa muzeju:

Pieteikt ekskursiju var katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00
pa telefonu + 371 65471321, +371 29468988 vai +371 26532508 vai e-pastu: naujenesmuzejs@inbox.lv