Latvijas muzeju katalogs

Latvijas Okupācijas muzejs

Juridiskā adrese: Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese ir: Raiņa bulvāris 7, Rīgā, LV-1050

  •  67212715
  • phone:   67229255
  • phone:  
GADA BALVU ATBALSTA:
Latvijas Okupācijas muzejs

Latvijas Okupācijas muzejs piedāvā iespēju Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem iepazīties un izprast Latvijas valsts okupāciju (1940–1991) vēsturi: Pirmo padomju okupāciju (1940–1941), nacionālsociālistisko vācu okupāciju (1941–1944/45) un otro padomju okupāciju (1944/45–1991). Muzeja ekspozīcija vēsta par okupāciju varu politiku, par padomju un nacistu teroru, Latvijas valsts saimniecības sagrāvi un totalitāro padomju un nacistu ideoloģiju kultūras politiku, par Latvijas iedzīvotāju pretestību okupācijas varām līdz neatkarīgas Latvijas valsts atjaunošanai 1991. gadā.

Adrese:

Juridiskā adrese: Latviešu strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050

Faktiskā adrese ir: Raiņa bulvāris 7, Rīgā, LV-1050

Kontakti:
  •  67212715
  • phone:   67229255
  • phone:  
http://www.omf.lv

Direktore

Solvita Vība

t. 67212715

solvita.viba@omf.lv

 

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis

Valters Nollendorfs

Tel. 67212715, valtersn@lanet.lv

Direktora vietniece, Krātuves vadītāja

Taiga Kokneviča

Tel.67229248, tk@omf.lv

Muzeja ekspozīcijas kurators

Kārlis Dambītis

Tel. 67213731, karlis.dambitis@omf.lv

Direktora vietniece attīstības jautājumos (p.i.)

Līga Strazda

Tel. 67229244, liga@omf.lv

Sabiedrisko lietu vadītāja

Inese Krieviņa

Tel. 67229244, inese.krievina@omf.lv

Audiovizuālo materiālu krātuves vadītāja

Lelde Neimane

Tel. 66116757, lelde.neimane@omf.lv

Izglītības nodaļas vadītāja

Inguna Role

Tel. 67211030, inguna.role@omf.lv

Saimniecības nodaļas vadītājs

Ziedonis Grigorjevs

Tel. 67211032, ziedonis.grigorjevs@omf.lv