Latvijas muzeju katalogs

Bauskas muzejs

Kalna iela 6, Bauska, LV-3901

  •  63960506
  • phone:   63960508
GADA BALVU ATBALSTA:
Bauskas muzejs

Muzeja misija ir vākt, komplektēt, zinātniski apstrādāt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā arheoloģijas, vēstures, etnogrāfijas un mākslas materiālus par Bauskas novada vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

Muzejs atrodas Bauskas vecpilsētas centrā – Rātslaukuma malā, kādreizējās „Kurzemes” viesnīcas ēkā. Muzejā aplūkojama vēstures ekspozīcija un dažādas tematiskas izstādes. Īpašs piedāvājums ir audēju darbnīcas apmeklējums, kur var gūt priekšstatu par Zemgales etnogrāfiskajiem audumiem, seniem un mūsdienīgiem tekstiliju darināšanas paņēmieniem.

KSPOZĪCIJAS UN IZSTĀDES

Vēsturiskā ekspozīcija  "Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20.gs." 
Kopš 2009. gada 16. maija apmeklētājiem pilnībā atvērta muzeja ekspozīcija „Bauska laikā un cilvēki Bauskā 20. gadsimtā. Tā veidota mēģinot radīt asociācijas ar vēsturisku pastaigu senajā Bauskā gadsimta garumā, jo cauri vijas ielas motīvs. Tādējādi jebkuram interesentam, kurš uzturas Bauskas vecpilsētā, iegriežoties muzejā, kas atrodas turpat vecpilsētas centrā, ir iespēja nokļūt daudzus gadu desmitus tālā pagātnē un apmeklēt veikalus, amatnieku darbnīcas, fotosalonu, frizētavu, ielūkoties pilsētnieka dzīvoklī u.tml. Vēsturiskajā pastaigā varat doties vienatnē, ģimenes, radu, draugu vai paziņu lokā, bet tikpat labi par atsevišķu samaksu varat nolīkt sarunu biedru – muzeja gidu, kurš atbilstošā laika tēlā atraktīvi uzburs senās pagātnes atmiņas un stāstus par mūsu pilsētu triju upju krastos. Par papildus samaksu varat piedalīties atraktīvā piedzīvojumā ar ielas muzikantu, vecu pavārgrāmatu lasīšanu, tējas dzeršanu, tikšanos ar vēsturiskiem personāžiem, kopīgu sadziedāšanos u.c. izdarībām, kas pilsētā dažādos laikos notikušas visa 20. gs. garumā.'

Pastāvīga papildekspozīcija “Zudušie Bauskas iedzīvotāji”. 
Tā  vēsta par cilvēkiem, par trim tradicionālajām pilsētas iedzīvotāju daļām, par viņu dzīvi, ikdienu, kultūru un tradīcijām, kas veidoja Bausku par multikulturālu Zemgales mazpilsētu – ebrejiem, vāciešiem un votiem (krieviņiem). 

SKOLĒNU UN BĒRNU GRUPĀM

19. gs.  beigu – 21. gs. sākuma leļļu un rotaļlietu ekspozīcija "Laiks spēlēties”.  Tajā vērojama 20.gadsimta leļļu un rotaļlietu pasaule: apskatāmas bērnu lelles, rotaļlietas un sadzīves priekšmeti, kuras pamatā Tamāras Čudnovskas privātā kolekcija. Iepriekš piesakot lekciju, iespēja atgriezties savā bērnībā, satikties ar "veciem draugiem", uzzināt daudz jauna par leļļu un rotaļlietu pasauli. 

 “LAIKS SPĒLĒTIES”- muzejpedagoģiska programma, kurā iepazīstas  ar pastāvīgo ekspozīciju “Laiks spēlēties”.  Programma dažāda vecuma  bērnu grupām ar rotaļām un dziesmām:  5 - 6 gadīgo, 1.- 4.klašu un 5. - 8.klašu grupas.  Tās ietvaros programmas 2.daļā iespējams izvēlēties: 1)izgatavot auduma lellītes vai 2) izgriezt papīra lelles 3D tehnikā. Lielākas grupas tiek dalītas uz pusēm - (katra grupa darbojas vienā no programmas daļām, mainoties). Programma notiek pēc iepriekšējā pieteikuma, garums  1 stunda.  

Muzejpedagoģiska programma “NO DZĪPARA LĪDZ AUDUMAM”, kurā  iepazīstas ar tekstila izstrādājumiem un pielietojamajiem materiāliem. Materiālu atšķirību izprašana,  noteikšana ar redzi, tausti, ožu; latviešu tautas tērpa un  tā detaļu iepazīšana; valkāšanas tradīcijas.  Praktiskā nodarbība aušanā.  Mērķauditorija: 5 - 6 gadīgo, 1.- 4.klašu un 5. - 8.klašu grupas.  Suvenīru izveidošana no piedāvātajiem materiāliem. Programma notiek pēc iepriekšējā pieteikuma,  garums 1 stunda

Adrese:

Kalna iela 6, Bauska, LV-3901

Kontakti:
  •  63960506
  • phone:   63960508
http://www.bauskasmuzejs.lv

Direktore Baiba Šulce
Tel. 63960506; e-pasts: baiba_sh@inbox.lv
Galvenā speciāliste krājuma nodaļā Ilva Strautzele
Tel. 639 60509; e-pasts:  ilva.strautzele@bauska.lv
Mākslas nodaļas vadītāja Ilga Balode
Tel. 63960507; e-pasts: ilga.balode@bauska.lv
Vēstures nodaļas vadītājs Aigars Urtāns
Tel. 63960509; e -pasts: aigarsurt@inbox.lv
Tautas lietiškās māklas studijas "Bauska" vadītāja Sanita Behmane-Baibakova
Tel. 63960118, e-pasts: sanita.b.baibakova@gmail.com
Restauratori
Tel. 63960510