Latvijas muzeju katalogs

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

Hanzas iela 5, Rīga, LV1045

  •  67331334
  • fax 67075949
AKCIJAS KARTE:


GADA BALVU ATBALSTA:
Latvijas Ugunsdzēsības muzejs

Muzejs ir sabiedriski pieejama pētnieciska un izglītojoša iestāde, kas   iepazīstina ar Latvijas ugunsdzēsības vēstures mantojumu, sniedz skolēniem un jebkuram apmeklētājam pamatzināšanas par ugunsdrošības noteikumiem un rīcību katastrofu gadījumā.
Muzeja ekspozīcijā apmeklētājs var iepazīties ar priekšmetiem, kādus pielietoja uguns apkarošanā laikā no 1865-1940.g., kā arī ar liecībām par brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbību, kā arī Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta neseno pagātni un šodienu, statistiku par ugunsgrēku izcelšanās iemesliem, ugunsdzēsēju aprīkojumu un jaunāko ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un drošības sistēmām.
muzejs piedāvā ekskursijas, lekcijas, muzejpedagoģiskās programmas skolēniem u.c. pasākumus.
Muzejs atrodas Rīgā, Hanzas ielā 5, 1912.gadā uzceltajā jūgendstila ēkā, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Ēku savulaik projektējis Rīgas galvenais arhitekts baltvācu izcelsmes akadēmiķis Reinholds Šmēlings (1840.-1917.). Ēku vainago agrākais novērošanas un šļūteņu žāvēšanas tornis ar barokāli stilizētu smaili.
 
Adrese:

Hanzas iela 5, Rīga, LV1045

Kontakti:
  •  67331334
  • fax 67075949
http://muzejs.vugd.gov.lv

Contacts:

Director

Aivars Mednis

phone: 67075967, mobile phone: 26199811; 27893497

e-mail: muzejs@vugd.gov.lv; aivars.mednis@vugd.gov.lv

Deputy director

Ilze Bergmane

phone 67331334, e-mail: ilze.bergmane@vugd.gov.lv

Deputy director, Head of the Deposit department

Janina Kleina

phone: 67023562, e-mail: janina.kleina@vugd.gov.lv

Senior specialist

Daina Hincenberga

phone: 67023562

Senior specialist

Gunita Rence

phone: 67023562

Head of the Department

Eva Jakobsone

phone: 67331334

Senior specialist

Elita Roze

phone: 67331334

Senior specialist

Georgijs Jemeljanovs

phone: 67331334

Senior specialist

Ilga Pastare

Senior specialist

Juris Gailis

phone: 67075969

Conservators               

phone: 67331334

Deposit department

address: No 1 Vijciema Street

phone: 67023562