Latvijas muzeju katalogs

Kubalu skola - muzejs

Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

  •  63254335
AKCIJAS KARTE:


GADA BALVU ATBALSTA:
Kubalu skola - muzejs

Muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos iedzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

Muzeja ēka ir senākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves konstrukcijā veidotais skolas nams Latvijā.

Apmeklējot muzeju var iepazīt skolas dzīvi tās pirmsākumos. Te uzzinām par apvidus kultūrvēsturē nozīmīgām personībām: Ernestu Dinsbergu, Krišjāni Baronu, Jāni Dreibergu, Frici Dravnieku, Sofiju Dravnieci.

Bagāts ar Ernesta Dinsberga darinātām lietām ir 1878. gadā izbūvētais skolotāja jumtistabu dzīvoklis.

Senās pagastskolas apkārtējā ainavā izveidotās pastaigu takas ir brīvi pieejamas katram ceļotājam vai muzeja apmeklētājam.


Muzeja vadītājs:

Ivars Abaj,s

Tel. 26332238; e-pasts: ivars.abajs@dundaga.lv


Muzeja vecākā speciāliste:

Marta Ratkeviča

Tel. 63254335; e-pasts:marta.ratkevica@dundaga.lv

Adrese:

Kubalu skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Kontakti:
  •  63254335
http://www.kubalmuz.lv

Darba laiks:

  • P., O., T., C., Pk.: 9.00 — 18.00

  • S., Sv.: iepriekšēja pieteikšanās

Muzeja ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem no 1. maija līdz 31. oktobrim.

Darbam ar muzeja krājumu nav sezonāla ierobežojama. Muzejs labprāt sniegs konsultācijas jautājumos, kas skar Dundagas pagasta vēsturi, novadpētniecību.