Latvijas muzeju katalogs

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs

Kronvalda bulvāris 9, Rīga LV-1310

  •  672325104
  • fax 67211323
LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBAS
GADA BALVU
"ZELTA PUTEKLIS"
ATBALSTA

Jēkaba Prīmaņa Anatomijas muzejs

Muzejs dibināts 1920.gada februārī kā Latvijas Universitātes Anatomijas institūta mācibu muzejs. No 1987.gada jūlija tas ir valsts muzejs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiāle.
Muzeja misija: vākt, saglabāt, pētīt un popularizēt medicīnas pamatnozares – anatomijas – vēstures liecības un garīgās vērtības, izzināt antropoloģijas attīstīstību Latvijā un Baltijā kopumā, iekļauties mūsdienu antropometriskajos pētījumos ar vēsturisku salīdzinājumu un izvērtēšanu.
Muzeja specifika saistīta ar medicīnu, tāpēc tā darbība vērsta galvenokārt uz Latvijas un ārvalstu speciālistiem – medicīnas zinātniekiem, kā arī atsevišķu medicīnas tēmu un veselīga dzīvesveida ilustrēšanu medicīnas mācību iestāžu studentiem un vispārizglītojošo skolu skolēniem.
Muzejs nodrošina tematiskas ekskursijas iepriekš pieteiktiem interesentiem augsti kvalificētu speciālistu vadībā.
Adrese:

Kronvalda bulvāris 9, Rīga LV-1310

Kontakti:
  •  672325104
  • fax 67211323
Muzeja vadītāja
Ilva Duļevska
Tel. 67325104 (ekskursiju pieteikšanai)
e-pasts: anatomikums@mvm.lv