Latvijas muzeju katalogs

Kolnasāta, Franča Trasūna muzejs

Kalna iela 3, Sakstagala pagasts, Sakstagals, Rēzeknes rajons, LV - 4638

Kontakti:

 •  64640594

 • 26248270

 • phone:   4640594
 • phone:   26248270

Kolnasāta, Franča Trasūna muzejs

Muzejs dibināts1992.gadā, lai saglabātu un popularizētu garīdznieka, politiķa, kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča Trasuna, viņa dzimtas un laika biedru, kā arī novada vēsturisko liecību piemiņu.

Apmeklētājiem tiek piedāvāta ekspozīcija: „F.Trasuna dzīve un darbība” un pastāvīgā krājuma izstāde “Senie sadzīves priekšmeti”.

„Kolnasātā” ir iespēja iepazīties ar Latgales zemnieku sētas kultūrvidi – dzīvojamo māju, mūra kūti, pirti, klēti, ābeļdārzu, liepu aleju, gleznainajiem dīķiem, krucifiksu un aku.

Apmeklētāji var izmantot ugunskura vietu. Interesenti var iepazīties ar unikāliem krājuma priekšmetiem: dzimtas relikvujām – traukiem, darbojošos patafonu; 19.gs. pūra lādi un Latgales plecu lakatu kolekciju u.c.

Tiek piedāvātas muzejpedagoģiskās programmas

  - „Kāzas Latgalē”, ko ar tautas dziesmām papildina muzeja folkloras kopa „Kolnasāta”;

  - “ Senie sadzīves priekšmeti”;

  - “ Pa Franča bērnības takām”

  Iznomājam telpas semināriem, konferencēm un sanāksmēm.

Adrese:

Kalna iela 3, Sakstagala pagasts, Sakstagals, Rēzeknes rajons, LV - 4638

Kontakti:

 •  64640594

 • 26248270

Kontakti:
 • phone:   4640594
 • phone:   26248270
http://rezeknesnovads.lv/franca-trasuna-muzejs-kolnasata/
Muzeja direktore
Inta Deksne
Tel.: 26248270
E-pasts: kolnasata@inbox.lv

Galvenā krājuma glabātāja
Solvita Teilāne
Tel.: 26196601
E-pasts: kolnasata@inbox.lv