Latvijas muzeju katalogs

Memoriālo muzeju apvienība

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga LV 1004

  •  67618775
LATVIJAS MUZEJU BIEDRĪBAS
GADA BALVU
"ZELTA PUTEKLIS"
ATBALSTA

Memoriālo muzeju apvienība

Memoriālo muzeju apvienības mērķis ir Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu personību – Raiņa un Aspazijas, Jāņa Akuratera, Krišjāņa Barona, Jaņa Rozentāla, Rūdolfa Blaumaņa, Andreja Upīša un Ojāra Vācieša – dzīves un radošās darbības mūsdienīga atklāsme memoriālajā vidē.

Memoriālo muzeju apvienībā ietilpst:

Jāņa Akuratera muzejs

Krišjāņa Barona muzejs

Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs

Raiņa un Aspazijas muzejs:

Raiņa un Aspazijas māja

Raiņa un Aspazijas vasarnīca

Raiņa un Aspazijas muzejs „Jasmuiža”

Raiņa un Aspazijas muzejs „Tadenava”

Ojāra Vācieša memoriālais muzejs

Andreja Upīša memoriālais muzejs

 

Adrese:

Ojāra Vācieša iela 19, Rīga LV 1004

Kontakti:
  •  67618775
http://www.memorialiemuzeji.lv

Direktore

Rita Meinerte

T: 67229980

E: rita.meinerte@memorialiemuzeji.lv

Galvenā grāmatvede

Baiba Puķīte

T: 67229980

E: baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sandra Zobena

T: 67229980

E: sandra.zobena@memorialiemuzeji.lv

 

Jāņa Akuratera muzejs: akuraters@memorialiemuzeji.lv
Krišjāņa Barona muzejs: barons@memorialiemuzeji.lv
Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzejs: jrrbm@memorialiemuzeji.lv
Raiņa un Aspazijas muzejs: rainis.aspazija@memorialiemuzeji.lv
Raiņa un Aspazijas māja: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv
Raiņa un Aspazijas vasarnīca: rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv
Raiņa muzejs „Jasmuiža”: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv
Raiņa muzejs „Tadenava”: tadenava@memorialiemuzeji.lv
Andreja Upīša muzejs: upits@memorialiemuzeji.lv
Andreja Upīša memoriālmāja: skriveri@memorialiemuzeji.lv
Ojāra Vācieša muzejs: vacietis@memorialiemuzeji.lv