Latvijas muzeju katalogs

Andreja Upīša memoriālmāja ar dārzu

Daugavas 58, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125

  •  65197221
GADA BALVU ATBALSTA:
Andreja Upīša memoriālmāja ar dārzu


A.Upīša memoriālā muzeja ekspozīcijas ir izvietotas divās vietās – memoriāldzīvoklis Rīgā un memoriālmāja ar dārzu Skrīveros.

Muzeja uzdevums – popularizēt ar rakstnieka Andreja Upīša personību un radošo darbību, kā arī ar attiecīgo laikmetu, vidi un iedibinātajām tradīcijām saistītās kultūrvēsturiskās vērtības, sekmēt sabiedrībā izpratni un cieņu par tautas kultūras mantojumu. Tematiski krājums raksturo A.Upīša personību un viņa radošo darbību, kā arī rakstnieka daiļrades mantojuma un iedibināto tradīciju turpinājumu mūsdienās. Muzeja izglītojošā darba mērķis ir vispusīgi attīstītas personības veidošana, kura ar muzeja starpniecību iepazīst un vērtē pretrunīgo A.Upīša personību, viņa reālistiskās mākslas īpatnības, tās sakņojumu īstenībā, personiskajā pieredzē un pārdzīvojumos. Informācija par A.Upīša memorālā muzeja krājumu ir pieejama specializētā, internetā bāzētā programmatūrā ‘Meandrs’ www.meandrs.lv

Adrese:

Daugavas 58, Skrīveros, Skrīveru novadā, LV-5125

Kontakti:
  •  65197221
www.memorialiemuzeji.lv
Galvenā speciāliste
Inese Liepiņa,
Tel. 65197221
e-pasts: skriveri@memorialiemuzeji.lv

Muzejs atvērts no 15. maija līdz 31. oktobrim.
 
Darba laiks:
10.00–17.00, svētdienās 10.00–13.00, slēgts – pirmdienās