Muzeju speciālistiem

Latvijas Muzeju Padome

Latvijas Muzeju padome ir Latvijas Kultūras ministrijas konsultatīva padome. Šajā sadaļā atrodama informācija par Latvijas Muzeju padomes nolikumu, Muzeju padomes pārstāvjiem, darba grafiku un norisi.