Blogi

Zenta Mertena

Kuldīgas novada muzeja speciāliste darbā ar sabiedrību, Dzīvē vadās pēc sajūtām un intuīcijas.