Blogi

 
Ingrīda Pole

Muzejnieku vasara

Pēc garās ziemas, kad darba dienas pavadītas pētot tēmas par dažādiem notikumiem novada vēsturē un gatavojot izglītojošus pasākumus interesentiem, muzeja darbinieces dodas pētnieciskā ekspedīcijā pa Kuldīgas novada Kurmāles pagastu. Šī ir piektā vasara, kad dodamies uz vairākām nedēļām ārpus muzeja, lai tiktos ar cilvēkiem, pierakstītu intervijas un, veroties albūmos, ar fotogrāfiju palīdzību izzinātu konkrētas dzimtas cilvēku likteņus. Daudzreiz cilvēki nepadomā, kāds Latvijas vēstures izzinošs materiāls slēpjas viņu albūmos. Šogad ar laipnu atļauju daudzās Kurmāles pagasta viensētās un dzīvokļos  kopā ar albūmu īpašniekiem esam izstaigājuši 1905.gada revolūcijas, Pirmā pasaules kara, Brīvības kara, Latvijas brīvvalsts, Otrā pasaules kara, represiju atstātās sekas,  ka arī darba gaitas Padomju saimniecībā Vilgāle. 1977. Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieki Kurmāles ciemā jau strādāja, vācot un dokumentējot vēsturiskas liecības. Toreiz muzeja krājumā nonāca materiāli par darbu padomju saimniecībā, un liela vērība tika pievērsta padomju varas iedibināšanai un attīstībai. Jāsaka liels paldies toreizējiem muzeja darbiniekiem un ciemā dzīvojošajiem ļaudīm par atsaucību. Padomju perioda notikumi un cilvēku darbība šai Latvijas vēstures posmā ir dokumentēta.

Kuldigas muzejs

Foto: 2015.gada ekspedīcija Kuldīgas novada Turlavas pagastā. Ciemos „Kalna Mikās” pie Ārijas un Visvalda Branteviciem.

Mūsu mērķis tagad ir apzināt notikumus, par kuriem toreiz nebija pieņemts vai baidījās runāt. Daudzus albūmus, dokumentus cilvēki nerādīja. Tas varēja stipri kaitēt dzīvojot Padomju valstī. Tagad ir citādi. Cilvēki runā par dzimtas saknēm, pārdzīvoto padomju represijās. Runā par leģionāriem. Tikai žēl, ka laika ritums nav apturams un daudzi ir aizsaulē. Par to runā viņu bērni un mazbērni.

Katru rītu mēs četras muzeja darbinieces sēžamies mašīnā un pagasta kartē meklējam viensētas, kur doties. Dienu sākam no tās vietas, kur iepriekšējā pēcpusdienā beidzām strādāt. Cenšamies apmeklēt katru māju. Laika ierobežotības dēļ mājās, kuras aizslēgtas, atgriežamies, ja tuvākie kaimiņi mājas ļaudis raksturo kā vietējos vairākās paaudzēs, ja iepriekšējā izpētē esam noskaidrojuši, ka par kādu konkrētu Latvijas vēstures posmu būtu jāpieraksta intervija.

Šogad laika apstākļi mūs lutināja. Lai arī iet lietainā laikā pa meža ceļu vai nedaudz iebrauktām pēdām pāri pļavai pirms saulgriežiem ir gana romantiski, tomēr saulainā laikā tas ir patīkamāk. Iznāca noraut pa kādai meža zemenei un nopriecāties, cik tomēr daudz ir sastopamas saudzējamās naktsvijoles. Kāpēc laika apstākļi ir svarīgi? Garākos ceļa gabalus braucam ar muzeja mašīnu, vienkopus esošas mājas tiek izstaigātas ar kājām. Parasti pienākumus darba grupiņā esam sadalījuši. Viens intervē un uzdod jautājumus. Otrs uzrauga diktafona podziņas un fotografē. Pats par sevi ir iestrādājies tāds modelis, ka pēc ekspedīcijas apstrādājot materiālu, „podziņu uzraudzītājs” atšifrē intervijas un raksta dienasgrāmatu, intervētājs un viensētu suņu apvārdotājs sakārto iegūto eksponātu nodošanu krājumā. Pēc pieredzes varu teikt, ka lauku cilvēki ir ļoti laipni un viesmīlīgi. Daudzi pārtrauc iesāktu darbu un piekrīt nedaudz minūšu garumā parunāties. Bieži minūtes pariet stundu garumā, ja uz galda ir nolikti lieli, biezi albūmi. Ir mājas, kurās ir jāatgriežas konkrētā laikā, kad saimnieks sameklēs kādu vēstures liecību.

Kurmāles pagasts ir gana liels, lai četratā izstaigātu vienā vasarā. Tādēļ nākošajā gadā turpināsim. Un par jaunieguvumiem informēsim un pateiksimies pagasta ļaudīm nākošā gada nogalē.

 Ekspedīcijas vadītāja Ingrīda Pole.

09.07.2016
 
blog comments powered by Disqus