Muzeji piedāvā

Pasākumi

Domājot par dažādu mērķauditoriju interesēm, Latvijas muzeji savam apmeklētājam piedāvā ne tikai apskatīt muzeja ekspozīcijas, izstādes, piedalīties izglītības programmās un ekskursijās, bet arī organizē pasākumus - gan specifiski muzejiskus, gan starpdisciplinārus. Šajā sadaļā atrodama informācija par muzeju rīkotajiem aktuālajiem pasākumiem.