Events

Madonas muzejā modernizēta pastāvīgā ekspozīcija “Novada arheoloģija”

2015. un 2016.gada VKKF mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programmā” tika apstiprināts Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja  iesniegtais projekts “Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Novada arheoloģija” modernizācija” 1. un 2.posms. 2015.gadā atbalstītā projekta ietvaros, sadarbojoties ar mākslinieku un scenogrāfu Kristianu Brekti un vietējo uzņēmumu SIA “Eglaine”, muzeja speciālisti pārveidoja un modernizēja pastāvīgo ekspozīciju “Novada arheoloģija”. Ņemot vērā darba apjomu, apmeklētājiem ekspozīciju atvērām 2016.gadā Muzeju nakts ietvaros.

Projekta otrā posma ietvaros muzeja speciālisti turpināja darbu pie ekspozīcijas pielāgošanas mūsdienu apmeklētāja prasībām. Šajā laikā strādājām kopā ar  SIA “Aspired” un SIA “Oram mobile” profesionāļiem pie  mūsdienīgas, kvalitatīvas un muzeja apmeklētājiem saistošas virtuālās ekspozīcijas izveidošanas.

Veiksmīgās sadarbības rezultātā 2016.gada oktobrī apmeklētājiem atklājām interaktīvu stendu “Madonas novada senvēsture”. Kādā veidā virtuālā ekspozīcija papildina esošo ekspozīciju? Pirmkārt tajā var aplūkot Madonas apkārtnes karti ar 144 Valsts nozīmes arheoloģiskajiem pieminekļiem – senkapiem, apmetnēm, pilskalniem un ezermītnēm. Aptvertā teritorija skar bijušo Madonas rajonu, tagad Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadus. Atverot arheoloģiskā pieminekļa norādi var izlasīt senvietas nosaukumu un datējumu. Ja ir veikti pētījumi, vai, ja šajā apkārtnē atrasti savrupatradumi, piedāvājam aplūkot šo senlietu fotogrāfijas. Tā ir lieliska iespēja iepazīties ar nelielu daļu no muzeja krājumā esošajiem arheoloģiskajiem priekšmetiem, ņemot vērā, ka ne visi priekšmeti nav apskatāmi ekspozīcijā. Otrkārt ir iespēja ir izspēlēt spēli, lai uzzinātu pirms vairāk kā 700-800 gadiem ģērbās Madonas apkārtnē dzīvojošie turīgie latgaļu – sēļu iedzīvotāji. Spēle ir saistoša kā skolēniem, tā arī viņu vecākiem un citiem pieaugušajiem.

Kopš maija vidū arheoloģijas ekspozīcija atvērta, to apskatījuši 3455 apmeklētāji.

Priecājamies par veiksmīgo sadarbību ar mākslinieku Kristianu Brekti, SIA Eglaini, SIA Aspired un SIA ORAM mobile.

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja
Zane Grīnvalde