Events

Ekspozīcijas modernizācija Rojas Jūras zvejniecības muzejā

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Rojas novada domes atbalstam Rojas Jūras zvejniecības muzejā ir modernizēta un pilnveidota ekspozīcija “Zvejnieku kolhozs “Banga””.

Ir pagājuši gandrīz 30 gadi, kad cilvēku atmiņās ir izkristalizējies pozitīvais un negatīvais zvejnieku kolhoza “Banga” laikā, kas iezīmē ne tikai kolhoza dzīvi Rojā, bet gan visa padomju okupācijas laika posma iezīmes. Šis laiks Rojas vēsturiskajā attīstībā iezīmējas sevišķi spilgti – palielinās iedzīvotāju skaits, izbūvēta ciema infrastruktūra, uzcelta vidusskola 644 skolēniem, viens no modernākajiem un labākajiem stadioniem Padomju Latvijā, kultūras nams, izveidota zivju konservu fabrika, uzbūvēti daudzdzīvokļu nami. Šajos laikos radīti labvēlīgi apstākļi bagātīgai kultūras dzīvei, proti, Rojā darbojās Tautas koris (kora ziedu laikos ap 100 dalībniekiem), darba veterānu koris, estrādes ansamblis, sieviešu un vīriešu ansamblis, lauku kapela un pūtēju orķestris.

Rojas muzejs par savu uzdevumu uzskata jebkuram apmeklētājam stāstīt mūsu novada vēsturi. Muzeja jaunajā ekspozīcijā vēlamies uzskatāmi un saprotami demonstrēt gan novada iedzīvotājiem, gan tūristiem šo “Bangas” vēsturisko  laika posmu un tā raksturīgākās iezīmes tā, lai vecāku gadu gājuma cilvēkos rosinātu atmiņas, bet jaunākajai paaudzei, kuri padomju okupācijas  laikus  nav piedzīvojuši, veidotu priekšstatu par tiem. Esam novērojuši, ka Rojas muzejā bieži viesojas ģimenes ar bērniem, kuri apceļo Latviju. Rojas muzejs neorientējas  tikai uz kādu noteiktu apmeklētāju vecuma grupu, tāpēc savu ekspozīciju veidojam tā, lai tā būtu saistoša gan pētniekam, gan dažādu vecumu un interešu apmeklētājiem. Vēlamies, lai katrs apmeklētājs mūsu muzejā gūst pozitīvas emocijas un informāciju par Rojas novada attīstību vēsturiskajos līkločos. Cilvēki  vēlas apmeklēt dažādas vietas, kur tiek piedāvāta izklaide, aktīva, radoša darbošanās. Lai arī muzejam nebūt nav jākļūst par izklaides centru, tomēr muzejs ir atbildīgs par to, lai netiktu aizmirsts mūsu tautas vēstures mantojums. Tāpēc savā jaunajā ekspozīcijā meklējām kompromisa variantu, lai mūsdienīgi, uzrunājot dažādu auditoriju apmeklētājus, nodotu informāciju, lai katrs muzeja apmeklētājs gūtu kādas zināšanas par Rojas novada vēsturi.

Modernizētā ekspozīcija veidota kā zvejnieku kolhoza “Banga” kantora ēka, kurā ir apskatāms darba kabinets un atpūtas stūrītis. Ar dažādu mēbeļu un sadzīves priekšmetu palīdzību mēģinām uzburt ainu gan par kolhoza, gan darbaļaužu dzīvi, gan veidot vispārīgu priekšstatu par šo konkrēto vēsturisko laiku. Lai paplašinātu un dažādotu ekspozīcijas informatīvo saturu, liela daļa materiālu – fotogrāfijas, padomju laikus Roju raksturojoši videofragmenti, iestudēts stāstījums – reportāža par dzīvi z/k “Banga” laikā izvietoti skārienjūtīgajā stendā. Centāmies panākt, lai apmeklētājam būtu iespēja dažādi izzināt informāciju – gan aplūkojot sienas stendus un konkrēto laika posmu raksturojošos priekšmetus, gan interesantā veidā gūstot informāciju interaktīvajā stendā.

Inese Indriksone,

Rojas Jūras zvejniecības muzeja vadītāja