Events

Veltījums Egona Cēsnieka 100 gadu jubilejai

16. septembrī plkst. 10 Mencendorfa namā notiks konference “Veltījums Egona Cēsnieka 100 gadu jubilejai”.

No 3. septembra Mencendorfa nama izstāžu zālē skatāmas mākslinieka Egona Cēsnieka 100 gadu jubilejas piemiņas izstādes. Paralēli Egona Cēsnieka darbu ekspozīcijai, Mencendorfa nama telpās eksponēta darbnīcas "Rīgas vitrāžas" (Biķeru vitrāžu tradīciju turpinātāji) izstāde un šodienas jauno LMA stikla mākslinieku vitrāžu izstāde – savdabīgs salīdzinājums, cik dzīvas ir tradīcijas, cik daudz aizmirsta un cik novatorisma.


Programma

9:30 – Reģistrācija, kafija.
10:00 - Ilona Audere (Mencendorfa nams). Ievadvārdi.
10:05 – Nora Cēsniece (LMS, E.Cēsnieka meita). Akvarelista Egona Cēsnieka monumentālās vitrāžas.
10:25 – Gundega Strauta (LMS). “Biķeru vitrāžas” – vēsture un tradīciju turpinājums.
10:45 – Inita Ēmane (LMA). Vēsturisko vitrāžu rekonstrukcija un restaurācija.
11:05 – Jānis Spalviņš (LMS). Laikmetīgais Latvijas akvarelis. Tā turpinājums Eiropā.
11:25 – 12:00 Izstāžu “Egonam Cēsniekam – 100” apmeklējums. Kafijas pauze.
12:00 – Vineta Groza (LMA). Stikla glezniecība Latvijas dekoratīvajā mākslā 20.gs. 2.pusē, attīstības tendences mūsdienās.
12:20 – Inguna Audere (LMA). Vizuāli plastiskās izteiksmes attīstība stikla mākslā Latvijas, Eiropas valstu un ASV pieredze. 20. gadsimta otrā puse – 21. gadsimta sākums.
12:40 – Ilona Audere (Mencendorfa nams). Vitrāžas mākslas liecību izpēte, saglabāšana un popularizēšana muzejā.

13:00 Pusdienu pārtraukums.

14:00 – Ilze Dūdiņa (LMA). Arnolda Vilberga daiļrade. Interpretācijas.
14:20 – Pēters Sanickis (Peter Sanicky, Tomas Bata Universitāte, Čehija). Figure and place in my work (referāts angļu valodā, bez tulkojuma).
14:40 – Kristina Ligačova, Marta Matejkova (Bratislavas Mākslas Akadēmija, Slovākija). An education programme of the department of Glass Art at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (referāts angļu valodā, bez tulkojuma).
15:00 – Noslēguma diskusijas. Ilona Audere
info@mencendorfanams.com