Events

Rītdienas Muzejs: Ģimenēm draudzīgs muzejs

Norises vieta: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, konferenču zāle

Norises laiks: 8.novembris 11:00 – 14:00

Latvijas Muzeju biedrība aicina uz trešo šīs rudens sezonas pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides platformas “RĪTDIENAS MUZEJS” pasākumu. Pasākuma tēma:  Ģimenēm draudzīgs muzejs.  

Pēdējos gados ģimenes ar bērniem daudzos muzejos ir kļuvušas par svarīgu mērķauditoriju. Ģimenēm tiek piedāvātas draudzīgas ieejas biļetešu cenas, organizētas Ģimenes dienas un nodrošinātas dažādas citas aktivitātes saturīgai brīvā laika pavadīšanai muzejā.  

Ģimenes ar bērniem ir viegli un vienlaicīgi arī grūti piesaistāma auditorija, jo veiksmīgu muzeja apmeklējumu ģimenes lokā un vēlmi tajā atgriezties veido daudzi faktori. Piemēram, pieaugušo motivācija un griba nākt ar bērniem uz muzeju, ģimenes finansiālās iespējas, atbilstošs piedāvājums, fiziskā piekļuve, apkalpojošā personāla attieksme u.c.

Kā kļūt par ģimenēm draudzīgāku muzeju? Kādi ir muzeju izaicinājumi?

Savā pieredzē dalīsies Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) un Raiņa un Aspazijas muzejs. Elīna Bērziņa, LNMM izglītības darba vadītāja, pastāstīs par muzeja ilgstošo pieredzi un gūtajām mācībām, piesaistot ģimeņu auditoriju, un īpaši pievērsīsies Ģimenes somas un jaunākās muzeja izstādes ģimenēm “Kurš kuram draugs?” izveidei. Savukārt izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Dora Pauzere no Raiņa un Aspazijas muzeja pastāstīs par maza muzeja izaicinājumiem un veiksmēm, veidojot ģimenēm draudzīgu piedāvājumu. Muzeju pieredzes stāstiem sekos apmeklētāja viedoklis par ģimenēm draudzīgu muzeju. Savās pārdomās dalīsies Maija Meiere, kas ģimenes lokā bieži apmeklē muzejus Latvijā un ārvalstīs. Muzeju aprindās Maiju pazīstam kā muzeju speciālisti – muzejpedagogu, bet šoreiz Maija runās no apmeklētāja pozīcijas.

Pasākumu noslēgs praktisks darbs grupās.

Uz pasākumu aicināti muzeju darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar izglītību un interpretāciju, komunikāciju un apmeklētājiem, kā arī publiskā tēla veidošanu.

Dalība pasākumā bezmaksas.

Dalībnieku vietu skaits pasākumā – 50.

Pieteikšanās līdz 25.oktobbrim, rakstot uz e-pastu muzeji@muzeji.lv