Events

Okupācijas muzejs neatkāpjas: ēkas paplašināšana joprojām nepieciešama

LR Administratīvā rajona tiesa ir nolēmusi, ka Rīgas būvvaldei lēmums par Okupācijas muzeja ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1 paplašināšanas projektu jāpieņem līdz nākamā gada 25. janvārim. Ēkas lietotājs - Latvijas Okupācijas muzejs joprojām uzskata, ka ēkas piebūve ir nepieciešama, lai paplašinātu telpas, kur vienkopus strādātu muzeja ekspozīciju zāle, krājums un muzeja speciālisti.

Lai parādītu, cik liela dabā būs Okupācijas muzeja plānotā piebūve Latviešu strēlnieku laukumā, 8. decembrī plkst. 18.30 uz 15 minūtēm tiks izgaismota piebūves kontūra. Muzeja darbinieki un atbalstītāji sastāsies uz piebūves kontūras un ar lukturīšiem “iedegs gaismu Nākotnes Namā”. Akcija plānota kā publisks pasākums, tādēļ uz to ir aicināti ierasties muzeja atbalstītāji.

Muzeja ēkas paplašināšanas projektu pēc valdības rīkojuma realizē VSA Nekustamo īpašumu aģentūra. Paplašināšanas projekts veidots pēc Gunāra Birketa idejas un tā izstrādē ir ņemtas vērā muzeja funkcijas un vajadzības. Pašlaik piebūves tehniskais projekts ir iesniegts Rīgas būvvaldē. 25. novembrī Administratīvā rajona tiesa nolēma, ka būvniecības iesnieguma izskatīšana un administratīvā akta izdošana ir jāveic līdz nākamā gada 25. janvārim.

Pēc Būvvaldes iniciatīvas 14. decembrī Rīgas domes sēžu zālē plkst. 18 tiks rīkota publiska diskusija par Okupācijas muzeja piebūves projektu.Latvijas Okupācijas muzeja

sabiedrisko attiecību nodaļa

t. 67229244