Events

Notiks starptautiska konference "Viena personība - vairāki muzeji. Quo vadis?"

Memoriālo muzeju apvienība aicina uz starptautisku konferenci "Viena personība - vairāki muzeji. Quo vadis?", kas notiks 2019. gada 26. septembrī Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, Jūrmalā.

2019. gads Memoriālo muzeju apvienībai ir īpaši zīmīgs. Vairākiem muzejiem aprit apaļas gadskārtas: Raiņa un Aspazijas vasarnīcai – 70, Raiņa muzejam "Tadenava" – 60, Memoriālo muzeju apvienībai – 10. Tādēļ nolēmām rīkot konferenci par personību muzeju darbības jautājumiem. Tajā piedalīsies Latvijas muzeju speciālisti un viesi no Šveices, Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas. 

Konference risinās jautājumus par personību muzeju lomu, mērķiem un uzdevumiem mūsdienu kultūras procesos. Demokrātija prasa izglītotu indivīdu, kam ir savs viedoklis un kas ir spējīgs patstāvīgi spriest. Izcila personība var sekmēt citas personības veidošanos. Konferences uzmanības lokā būs jautājumi:

  • personību muzeji – satura atklāsmes, formu un interpretāciju daudzveidība;
  • vienas personības muzeju tapšana un motivācija; 
  • vienas personības muzeju tīkls: ieguvumi un zaudējumi;
  • personības un viņas dzīves telpas attiecības;
  • mūsdienu muzeju attīstības tendences.

 

KONFERENCES PROGRAMMA

9.30–10.00

Dalībnieku reģistrēšanās

10.00–10.20

Atklāšanas uzrunas:

Dace Vilsone, Kultūras ministrijas valsts sekretāre 

Rita Meinerte, Memoriālo muzeju apvienības direktore

10.20–10.40

Personības un pagātne: kāds vēstījums mūsdienām?

Vita Matīsa, politoloģe un starptautisko attiecību eksperte, Rīgas Juridiskās augstskolas viesprofesore

PERSONĪBU MUZEJI LATVIJĀ: VĒSTURE UN TENDENCES

Sēdi vada Astrīda Cīrule, Raiņa un Aspazijas muzeja galvenā speciāliste

10.40–11.00

Personību mantojuma muzealizācijas tradīcijas un alternatīvas Latvijas kultūrtelpā

Jānis Garjāns, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētājs, Kultūras ministrijas Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja vietnieks

11.00–11.20

“Stūrīši”, “pils” vai “svētnīca” – idejas par rakstnieku muzejiem 20. gs. 20.–30. gados

Maira Valtere, Jāņa Akuratera muzeja galvenā speciāliste

11.20–11.40

Mūsdienīgs muzejs. Attīstības tendences

Ineta Zelča-Sīmansone, Domnīcas “Creative Museum” vadītāja

11.40–11.50

Jautājumi un atbildes

11.50–12.10

Kafijas pauze

RAIŅA UN ASPAZIJAS MUZEJI LATVIJĀ UN ĀRPUS TĀS ROBEŽĀM

Sēdi vada Zanda Rozenberga, Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja

12.10–12.30

Personībai veltīta muzeja koncepcija – Raiņa muzejs Durbē

Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore

12.30–12.50

Raiņa un Aspazijas muzeja tapšana, attīstība un muzeju tīkla veidošanās

Astrīda Cīrule, Raiņa un Aspazijas muzeja galvenā speciāliste

12.50–13.10

Raiņa muzeju izveide Jasmuižā un Tadenavā

Rita Meinerte, Memoriālo muzeju apvienības direktore

13.10–13.30

Jāņa Raiņa muzejs Slobodskā šodien

Svetlana Čeglakova, Slobodskas muzeju un izstāžu centra direktore,

Tatjana Dolmatova, Slobodskas muzeju un izstāžu centra direktora vietniece (Krievija)

13.30–13.50

“Tie divi latviešu trimdinieki…”. Raiņa un Aspazijas piemiņas saglabāšana otrā Eiropas malā

Pjetro Montorfani, Lugano Vēstures arhīva direktors (Šveice)

13.50–14.00

Jautājumi un atbildes

14.00–15.00

Pusdienu pārtraukums

PERSONĪBU MUZEJU VEIDOŠANĀS NOSACĪJUMI UN IESPĒJAS

Sēdi vada Maira Valtere, Jāņa Akuratera muzeja galvenā speciāliste

15.00–15.20

Lietuviešu literatūras pamatlicēja K. Donelaiša muzejs ciematā Čistije Prudi, Kaļiņingradas apgabalā (Krievija)

Olga Ščeglova, Kaļiņingradas apgabala Vēstures un mākslas muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā (Krievija)

15.20–15.40

Aleksandra Puškina Literatūras muzejs Markučos – personības muzejs ārpus nacionālās teritorijas un tā darbības virzieni

Nadežda Petrauskiene, Aleksandra Puškina literatūras muzeja direktore (Lietuva)

15.40–16.00

Mickevičš tīklos. Par Ādama Mickeviča muzejiem pasaulē

Katažina Jakimjaka, Ādama Mickeviča Literatūras muzeja galvenā speciāliste (Polija)

16.00–16.20

Tēlaina Mājas izpratne kā neatņemama daļa personības pastāvēšanai telpā un esamībā ekspozīcijas modelēšanai Jankas Kupalas Valsts literatūras muzeja filiālē “Akopi”

Natālija Stribuļskaja, Jankas Kupalas Valsts literatūras muzeja direktora vietniece zinātniskajā darbā (Baltkrievija)

16.20–16.40

Imanta Ziedoņa muzejs ir ceļš

Katrīna Kūkoja, Imanta Ziedoņa muzeja pētniece un izstāžu kuratore

16.40–16.50

Jautājumi un atbildes

16.50–17.10

Kafijas pauze

ARHITEKTA UN DIZAINERA DARBS VĒSTURISKĀ VIDĒ

Sēdi vada Sanita Kossoviča, Memoriālo muzeju apvienības direktora vietniece attīstības darbā

17.10–17.30

Piecas tikšanās ar personībām

Ēriks Cērpiņš, arhitekts

17.30–17.50

Pieredzes dizains, Raiņa un Aspazijas muzejus veidojot

Ingūna Elere, Dizaina biroja H2E līdzdibinātāja un radošā direktore, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore

17.50–18.00

Jautājumi un atbildes

18.00

Konferences noslēgums 

 

Konferences darba valodas: latviešu, krievu, angļu. Tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu un krievu valodā.

Reģistrēties dalībai konferencē iespējams līdz 2019. gada 19. septembrim. 

Jautājumu gadījumā, rakstiet: sanita.kossovica@memorialiemuzeji.lv

Konference tiek īstenota ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.