Events

Februārī notiks divi bezmaksas informatīvie semināri par daudzgadu prioritāšu integrēšanu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu pieteikumos”

Februārī notiks divi bezmaksas informatīvie semināri par daudzgadu prioritāšu integrēšanu ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu pieteikumos”

Kultūras ministrijas ES programmas "Eiropa pilsoņiem" informācijas punkts Latvijā aicina piedalīties divos bezmaksas informatīvajos semināros, kuri notiks 16. un 22. februārī, Rīgā, Tautas frontes muzejā, Vecpilsētas ielā 13/15, 2. stāvā.

ES programma „Eiropa pilsoņiem” sastāv no divām atbalsta darbībām:

  1. atbalsta darbība – Eiropas vēstures piemiņas pasākumi

Atbalsta darbības galvenais mērķis ir veicināt mieru un labklājību, kā arī aktualizēt vēsturisko vērtību nozīmi, īpaši atbalstot projektus, kuri atspoguļo galvenos pagrieziena punktus Eiropas vēsturē laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām, to nozīmi un sekas, ko Eiropa izjūt vēl šodien.

  1. atbalsta darbība – Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība

Atbalsta darbības mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuālajiem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā-dalībvalstu līmenī. Veicināt iedzīvotāju iespējas piedalīties ES politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

Šie divi informatīvie semināri būs īpaši ar to, ka līdztekus informācijai par programmas piedāvātajām finansējuma iespējām un veidlapas aizpildīšanas specifiku, tajos piedalīsies eksperti, kuri stāstīs par programmas daudzgadu prioritātēm un par iespējām tās veiksmīgi integrēt projektos.

Pirmais seminārs – 2017. gada 16. februārī būs veltīts daudzgadu prioritāšu integrēšanai ES programmas „Eiropa pilsoņiem” Eiropas vēstures piemiņas pasākumu projektos. Par prioritāšu izvirzīšanas lomu projektu pieteikumos stāstīs Latvijas Universitātes vēstures doktorants, Baltijas Starptautiskās akadēmijas lektors Eiropas vēsturē – Edgars Engīzers.

Projekta iesniedzēja pieredzē dalīsies Biedrības „Romu Kultūras centrs” pārstāvji Normunds Rudevičs un Elīna Fomina. Viņi stāstīs par 1. atbalsta darbības „Eiropas vēstures piemiņas pasākumi” ietvaros, 2016. gadā, atbalstīto projektu: „Roma History remembrance project: for the benefit of the victims of Nazism”.

Semināra darba programma http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/programma_tautas_frontes_muzejs_16_02_2017.pdf

Pieteikšanās semināram ŠEIT https://goo.gl/forms/QVY7KL9cJBS8OaXI2 

Otrais seminārs – 2017. gada 22. februārī būs veltīts daudzgadu prioritāšu integrēšanai ES programmas „Eiropa pilsoņiem”, 2. atbalsta darbības „Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” ietvaros. Par prioritāšu izvirzīšanas lomu projektu pieteikumos stāstīs labas pārvaldības un migrācijas lietu eksperte – Dace Akule. Dacei ir maģistra grāds starptautiskajās attiecībās no Vīnes Diplomātiskās akadēmijas un The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University (Boloņas centrs), kā arī Latvijas Universitātes bakalaura grāds komunikācijas zinātnē. Viņa vairakkārt veiksmīgi piesaistījusi finansējumu no ES programmas „Eiropa pilsoņiem”.

Projekta iesniedzēja pieredzē dalīsies Biedrības „BALKĀNU ZIEDS” Valdes priekšsēdētāja Astra Ozola. Viņa stāstīs par 2. atbalsta darbības 2. apakšpasākuma “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros atbalstīto projektu: „Gaining experience in the European Union's refugee migration problem issues, case studies and integration tools development”, kas tika atbalstīts 2016. gadā.

Semināra darba programma ŠEIT http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/programma_tautas_frontes_muzejs_22_02_2017.pdf

Pieteikšanās semināram ŠEIT https://goo.gl/forms/qEQwvHK2T4y93H1G2 

Pieteikšanās semināram tikai elektroniski!

Informācija par semināru pieejama ŠEIT http://www.km.gov.lv/lv/eiropapilsoniem/seminari/

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” Informācijas punkta Latvijā e-pasts eiropapilsoniem@km.gov.lv,

vai tālruņi: 67 330 228 un 67 330 289