Latvian Museum Directory

University of Latvia Botany Museum

Kronvalda bulvāris 4, Rīga LV – 1010

  •  67034877
  •  67033892

University of Latvia Botany Museum

Muzeja pamatuzdevums ir nodrošināt botāniķu, sistemātiķu un studentu zinātnisko un mācību darbu, interesentus iepazīstināt ar botānikas vēsturi, saglabāt nozīmīgās senās kolekcijas un papildināt tās ar jauniem materiāliem. Muzeja darbinieki veido tematiskus stendus par ievērojamiem Latvijas botāniķiem, uzstājas ar tematiskām lekcijām, vada ekskursijas.
Adrese:

Kronvalda bulvāris 4, Rīga LV – 1010

Kontakti:
  •  67034877
  •  67033892
http://www.priede.bf.lu.lv/parbf/citi/herbarijs/
Vadītāja
Irēna Berga

Apmeklētāju grupas vai individuālos apmeklētājus pieņem jebkurā darba dienā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67034877 (Botānikas un ekoloģijas katedra, Kronvalda bulvārī 4) un 67033882 (Botānikas muzejs, Herbārijs).