Latvian Museum Directory

Union of Piebalga Museums Orisāre

  •   26131784
  •   26573868

Nācijas mīļākā grāmata?

 

15. august. 2015

 

15.augustā pl.15 Vecpiebalgā, Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā ‘Saulrieti”

dr. Viesturs Rudzītis un muzeja speciālisti aicina uz sarunu „Nācijas mīļākā grāmata?”


2014.gada novembrī raidījumu cikla „Lielā lasīšana” noslēgumā tika noskaidrota

Latvijas iedzīvotāju mīļākā daiļliteratūras grāmata un tā bija Kārļa Skalbes pasaka

„Kaķīša dzirnavas”.


Par šo novērtējumu īpaši priecājās Kārļa Skalbes mazbērni-

mazdēls Andrejs Legzdiņš Zviedrijā un mazmeita Margrieta Skalbe Latvijā, kā arī

vecpiebaldzēni, Kārļa Skalbes novadnieki un muzeja speciālisti.


Ir pagājis kāds laiks, dažādās emocijas, kas pārņēma daļu sabiedrības pēc nācijas

mīļākās grāmatas noskaidrošanas, pierimušas.


Kārļa Skalbes muzejā šajā sezonā vēl līdz 15.oktobrim apskatāma neliela izstāde „Nācijas mīļākā grāmata”, muzeja

speciālisti, runājot ar apmeklētājiem, atklāj, ka pasaka tiek lasīta bērniem, bērni lasa

paši, kāds pārlasa laiku pa laikam, kāds raud, kāds dusmojas.


Bet vai tā ir mūsu mīļākā grāmata? Kāpēc tā aizvien tiek lasīta? Kāpēc vieni to ierindo iecienītāko

grāmatu vidū, bet citi par to izsakās nicinoši? Vai tas vispār ir svarīgi? Lai

noskaidrotu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, muzeja speciālisti un dr. Viesturs

Rudzītis aicina ikvienu interesentu uz sarunu Kārļa Skalbes mājās.


 Ilona Muižniece,

PMA „Orisāre” izglītojošā darba speciāliste

 
blog comments powered by Disqus