Latvian Museum Directory

Museum of Occupation of Latvia

Strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

  •  67212715
  • phone:   67229255
  • phone:  

Apbalvojums cieši saistīts ar muzeju un tā nākotni

 

Valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, svinīgā ceremonijā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis pasniedza valdības augstāko apbalvojumu - goda diplomu un 5000 latu naudas balvu - Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdim Valteram Nollendorfam par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, popularizējot zināšanas un veicinot izpratni par Latvijas vēsturi Latvijā un ārvalstīs.

Inese Krieviņa: Valter, kā jūties, saņemot augstāko valdības apbalvojumu - Ministru kabineta balvu?

Valters Nollendorfs: Par apbalvojumu jūtos gandarīts muzeja vārdā, jo tas cieši saistīts ar muzeju un muzeja nākotni. Tā arī savā uzrunā, apbalvojumu saņemot, pateicos Ministru kabinetam par rīkojumu celt Nākotnes Namu un norādīju uz muzeju kā labu piemēru valsts un sabiedriskas organizācijas sadarbībai kopīgu mērķu labā. Diemžēl personīgi man bija jātiek galā ar dalītām jūtām, jo ceremonija notika laikā, kad viņsaulē izvadīju savu sievu Intu. Viņa zināja par balvu, priecājās par to un vēlējās, lai es turpinātu iesāktos darbus.

I.K.: Ministru kabineta balvu ik gadu piešķir tikai pieciem izciliem savas jomas profesionāļiem. Ko Tev nozīmē šis gods un atzinība?

V.N.: Uzskatu, ka gods un atzinība vairāk veltīta muzejam un ne man kā publiskam vēsturniekam. Par tādu esmu tapis tikai strādājot muzejā. Tāpēc arī savā uzrunā pateicos, ka muzejs man devis iespēju gan par spīti grūtībām palīdzēt tapt Nākotnes Namam, gan arī strādāt kā publiskam vēsturniekam, skaidrojot Latvijas likteņus gan kā gidam muzejā, gan kā Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklim, gan piedaloties starptautiskās konferencēs par jautājumiem, kas saistīti ar okupācijas laika vēsturi. Mana sākotnējā akadēmiskā izglītība un profesora darbs bija saistīts ar vācu valodu un literatūru.

I.K.: Ministru kabineta atzinība ir 5000 latu. Vai vari atklāt, kā plāno izlietot šo naudas balvu?

V.N.: Balvu Intas piemiņai ziedošu muzeja iekārtošanai Nākotnes Namā. Jau vairāki Intas draugi un ģimenes locekļi ir ziedojuši, lai viņas vārdā jaunajā ekspozīcijā varētu iekārtot stendu grupu vai ievietot aktīvu datorizētu objektu. Tieši ko varēsim iekārtot, atkarīgs no atsaucības. Okupācijas dēļ Inta jau bērnībā tika atrauta Latvijai un tikai mūža pēdējos gados atgriezās. Viņa atbalstīja Latvijas Okupācijas muzeju, finansiālās krīzes laikā kopā ar mani pievienojās muzeja "Draudzīgajam izaicinājumam" un ļoti priecājās par valdības lēmumu finansēt Nākotnes Nama būvdarbus.

I.K.: Kur smelies spēku pašaizliedzīgajam darbam Okupācijas muzejā?

V.N.: Man grūti teikt, ka mans darbs muzejā ir pašaizliedzīgs, jo daru to ar prieku un pārliecību. Spēku dod pats darbs un visi, kas šo darbu atbalsta. To tiešām nav mazums – gan muzeja saime, gan Okupācijas muzeja biedrības biedri, gan daudzie ziedotāji Okupācijas muzejam. Biju klāt, kad 1993. gadā profesors Paulis Lazda, Gundega Michele un vēl deviņi dibinātāji uzdrīkstējās muzeju dibināt un izveidot pirmo izstādi. Misija bija skaidra, mērķis nosprausts, darbs vēl priekšā, bet man nebija šaubu, ka tas Latvijai vajadzīgs. Tagad jau nemaz nevar iedomāties Latviju bez Okupācijas muzeja. Tāpēc man ir gods te strādāt un palīdzēt, it sevišķi apzinoties, ka muzejs tagad varbūt vēl vairāk vajadzīgs nekā iesākumā.

I.K.: Pasniedzot balvu, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis sacīja, ka Okupācijas muzejs ir mūsu tautai īpaša vieta. Kā Tu vērtē valsts un Okupācijas muzeja sadarbību?

V.N.: Uzskatu, ka Ministru prezidents pagodināja muzeju, man piešķirto balvu pasniedzot personīgi kā pirmajam no pieciem saņēmējiem un veltot tam tik tiešām atzinīgus vārdus. Mums bijusi laba, pat ļoti laba sadarbība ar Kultūras ministriju, kuras paspārnē mēs esam. Nākotnes Nama projektu atbalstījuši ministri Helēna Demakova, kuras laikā valdība projektu apstiprināja, Ints Dālderis, kuram izdevās projektu saglabāt un Sarmīte Ēlerte, kurai izdevās pārliecināt valdību par nepieciešamību Nākotnes Namu pabeigt līdz 2014. gadam. Tas ir liels sasniegums. Nākošais – atjaunot un pamazām, bet neatlaidīgi palielināt Latvijas Okupācijas muzeja likumā paredzēto piešķīrumu muzeja darbam, kas pēdējos gados krīzes dēļ sarucis zem 10% mums nepieciešamā finansējuma. Saruna ar jauno kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi šai ziņā liekas ļoti cerīga. Nākot no uzņēmēju aprindām, viņa apzinās, cik svarīgas un potenciāli labvēlīgas ir valsts un nevalstisku organizāciju partnerattiecības. Man liekas, ka arī ministru prezidents to saprot un varam nākotnē cerēt uz lielāku un noturīgāku valsts līdzdalību šīs tautai īpašās atmiņas vietas kopšanā nekā līdz šim.

 

Intervēja Inese Krieviņa, Latvijas Okupācijas muzeja sabiedrisko lietu vadītāja

 

 
blog comments powered by Disqus