Latvian Museum Directory

Museum of Occupation of Latvia

Strēlnieku laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija

  •  67212715
  • phone:   67229255
  • phone:  

Stūra mājā notiks lekcija par politiskajām prāvām pret ebrejiem

 

6. may. 2016

6. maijā, plkst. 17 Stūra mājā, Brīvības ielā 61 notiks Latvijas Okupācijas muzeja rīkotā Mag. hist. Olgas Mihelovičas lekcija par politiskajām prāvām pret ebrejiem. Caur Ļeņingradas - Rīgas prāvu jeb "Lidmašīnas aizdzīšanas lietu" tiks raksturotas KGB attiecības ar ebreju minoritāti.

Lekcijas ietvaros tiks aplūkotas vairākas politiski tiesāto ebreju krimināllietas. Ņemot par pamatu apsūdzētajiem inkriminētos noziedzīgos nodarījumus, politiskās prāvas pret ebrejiem Latvijas PSR nosacīti var apvienot vairākās grupās, kuras arī tiks raksturotas lekcijas laikā. Lekcijā apskatāmie piemēri hronoloģiski pārklāj visu pēckara periodu, sākot ar 1940. gadu vidu līdz pat 1980. gadu beigām.

Lekcijas laikā sīkāk tiks apskatīta tieši "Lidmašīnas aizdzīšanas lieta" jeb tā dēvētā Ļeņingradas - Rīgas prāva (1970.-1971.), kas pēckara periodā ieguva plašu rezonansi sabiedrībā un kļuva par zināmā mērā visas valsts mēroga paraugprāvu. Šī prāva tiek atzīta arī par vienu no ievērojamākajiem politiskajiem procesiem, kas tika noturēti PSRS pēc Otrā pasaules kara. Caur šīs prāvas piemēru tiks sīkāk raksturota KGB attiecības ar ebreju minoritāti.

Mag. hist. Olga Miheloviča ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes doktorante, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja "Dauderu" nodaļas vadītāja, Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra konsultante.

Šī būs 3. lekcija Stūra mājas lekciju cikla ietvaros. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Aicināti visi interesenti! Ieeja bez maksas. 

Aija Abene,

Projekta “Stūra māja” vadītāja

aija.abene@omf.lv

 
blog comments powered by Disqus