Latvian Museum Directory

Madona Regional History and Art Museum

Krājuma glabātuve, administrācija: Skolas iela 12; 

Izstāžu zāles: Skolas iela 10a, Madonā, Madonas novadā LV-4801;  

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve: Sarkaņu pamatskola, Sarkaņu pagasts.

 


  •  64822480
  • phone:   64822481

Bernāra Sordē (Bernard Sordet) gleznu, instalāciju un akvareļu izstāde „Transcendence”

 

25. july – 13. september. 2015

 25. jūlijā pulksten 14 Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā tiks atklāta franču domātāja un mākslinieka Bernāra Sordē (Bernard Sordet) gleznu, instalāciju un akvareļu izstāde „Transcendence”.

Radošā sadarbībā ar Bernāru Sordē izstādē piedalīsies dzejniece Liāna Langa, mūziķis Haralds Sīmanis, fotogrāfs Andrejs Grants un podnieki Baiba un Einārs Dumpji.Izstādes atklāšanā apmeklētāji varēs klausīties Haralda Sīmaņa mūziku mākslinieka izpildījumā, kā arī Liānas Langas dzeju no cikla „Peršas lielajam Nekam”.

„Transcendence” ir trešā B. Sordē darbu personālizstāde Latvijā. To veido četrpadsmit lielformāta mākslas darbi, kas uzskatāmi par idejisku turpinājumu 2013. gadā Talsu novada muzejā notikušajai izstādei „Introrevolūcija” un tajā izstādītajiem septiņiem lielformāta triptihiem.

Četrpadsmit gleznas un instalācijas vedina uz domām par līdzību ar četrpadsmit Krusta ceļa pieturvietām. Tajās attēlota cilvēka „iekšējā revolūcija”, kas ved uz dziļām pārmaiņām. Pirmajos septiņos triptihos, kas bija apskatāmi Talsu novada muzejā, atklājās cilvēka vājības un trūkumi (bailes no svešinieka, atsvešināšanās no dabas...). Turpmākajos darbos mākslinieks vēlējies vēstīt par cilvēka iespējām un spējām – mainīt pasauli, būt citādiem, atdzimt jaunā veidolā, noteikt pašiem savu dzīves ceļu.

Izstādi noslēdzošais, četrpadsmitais, lielformāta darbs pauž mākslinieka domu par citādas pasaules iespējamību. „Tagadējā pasaule ved uz iznīcību..., taču, ja mūs vada doma par citu pasauli, dzīves formas garīgumu, bailēm nav pamata”, tā Bernārs Sordē, aicinot veidot „pasauli, kur nebūtu nedz „romiešu”, nedz „līderu” un kur varētu iztikt arī bez „vienīgā glābēja””. „Transcendence”, mākslinieka skatījumā, mudina „pārsniegt robežas”, „pacelties pāri”, tiekties uz jaunu „pasaules garīgumu”. „Transcedence” tāpēc, ka „izejas punkts [domāšanā] ir pasaule, nevis lokālais”, tā B.Sordē.

Līdzās B. Sordē gleznām, instalācijām un akvareļiem izstādē „Transcendence” apmeklētājus uz dialogu un pārdomām rosinās mūzika, dzeja un filma. Izstāde iecerēta kā saruna un domu apmaiņa ar Madonas un Madonas apkārtnes radošajām personībām – mūziķi Haraldu Sīmani, fotogrāfu Andreju Grantu, podniekiem Baibu un Eināru Dumpjiem.

Andrejs Grants apmeklētāju uzmanībai piedāvās divpadsmit fotogrāfijas no kolekcijas „Vaļā – ciet”. Haralds Sīmanis radošo sadarbību ar Bernāru Sordē paudīs mūzikā no albuma Es strauta malā slāpēs eju bojā”, kurā skan viņa komponētā ērģeļmūzika ar franču dzejnieka Fransuā Vijona (François Villon) vārdiem (Cecīlijas Dineres atdzejojumā). Madonas novada podnieki Baiba un Einārs Dumpji izstādīs darbus, kas tapuši, turpinot un attīstot Vidzemes podniecības tradīcijas, kā arī veidos daļu no Bernāra Sordē „Instalācijas XIII”.

Izstādē apmeklētāju uzmanībai tiek piedāvātas divas filmas, kas ļauj tuvāk iepazīt B. Sordē filosofiju un viņa uzskatus par sabiedrību, Eiropu un globalizāciju: 2012. gadā tapusī filma „Kādu pasauli nodosim nākamībai?” (« Quel monde transmettre ?», teksta autors – B. Sordē, režisors – Arno Ferē; franču un angļu valodā) un 2004. gadā uzņemtais B. Sordē videoportrets „En face” (koncepcija – Valda Podkalne, operators – Anatolijs Pjatkins; latviešu valodā).

Izstādes koncepciju palīdzējis izstrādāt Rūdolfs Bekičs. Izstādi atbalsta Madonas novada pašvaldība un Francijas Institūts Latvijā. Tā apskatāma līdz 13. septembrim. 


Kristīne Našeniece,

izstādes producente

 
blog comments powered by Disqus