Latvian Museum Directory

Madona Regional History and Art Museum

Krājuma glabātuve, administrācija: Skolas iela 12; 

Izstāžu zāles: Skolas iela 10a, Madonā, Madonas novadā LV-4801;  

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve: Sarkaņu pamatskola, Sarkaņu pagasts.

 


  •  64822480
  • phone:   64822481

Madonas muzeja jaunieguvumi

 

19. may – 28. october. 2012

Izstādē „Muzeja jaunieguvumi 2005 – 2011” redzami ap deviņiem simtiem pēdējos gados Madonas muzeja krājumā ienākušu, līdz šim neparādītu priekšmetu. Atsevišķu cilvēku arhīvi dokumentos un fotogrāfijās atspoguļo viņu apkārtni (Agitas Burdajas vākums par Mēdzūlu, Jāņa Zublava materiāli par Kalsnavas skolotājiem Jāni Rudzīti un Markusu Jāni Zublavu, Valdas Ivanovas saglabātais par dzelzaviešiem Eglīšiem u.c.).

 2005.gadā izgatavotais Madonas rajona karogs līdzās sarkanbaltsarkanajam, kas 1930.gados plīvojis Viesienas pagasta Tīžos, un Kalna skolas mazpulka zaļibaltajam. Senas un jaunākas fotogrāfijas, dokumenti par māju iepirkšanu 1870. gados, vēstules no pirmā pasaules kara frontes, 1920.gadu sarīkojumu afišas, padomju laika darba grāmatiņa… Ieskatāmies Kalsnavas, Lubānas pagātnē, atsevišķu Ļaudonas, Mētrienas, Saikavas dzimtu likteņos. Vējavas amatnieka Līcīša gatavotajā ozolkoka bufetē un uz Ļaudonas Skutānu virtuves galda redzami trauki no 1920.–1970.gadiem un kādreiz bieži lietoti saimniecības piederumi. Eksponēti Madonas frizieres Annas Milleres darba piederumi, 1970.gadu divfantūru adāmmašīna.

Īpaši plašs ir tekstiliju klāsts. Darinātājas – dažādu pagastu sievietes, bet plašāk pārstāvēta Dzelzava ar triju māsu Eglīšu, Barkava ar māsu Piziču 1920. – 1930.gados gatavotu pūra daļu, Mētriena ar Mildas Namiķes, Vējava ar Olgas Zariņas, Viesiena ar Kristīnes Braueres darbiem. Lubānā iegūti Tautas daiļamata meistaru Annas Radzes (1894–2001), Lenijas Ozoliņas (1918) un Ainas Mores (1921) audumi.

Bērni var vingrināties kamola tīšanā no šķeteres vai otrādi, izmantojot tītavas, pēc attēla fragmenta meklēt fotogrāfiju vai priekšmetu.

Preses materiālu sagatavoja:          Dace Zvirgzdiņa

T: (+371) 64822483

F: (+371) 64822481

E: d.zvirgzdina@inbox.lv

I: www.madonasmuzejs.lv

 
blog comments powered by Disqus