Latvian Museum Directory

Madona Regional History and Art Museum

Krājuma glabātuve, administrācija: Skolas iela 12; 

Izstāžu zāles: Skolas iela 10a, Madonā, Madonas novadā LV-4801;  

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve: Sarkaņu pamatskola, Sarkaņu pagasts.

 


  •  64822480
  • phone:   64822481

Cimdu izstāde Madonā

 

1. december. 2012 – 13. january. 2013

No 2012.gada 1.decembris – 2013.gada 13.janvāris Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja(MNMM), Skolas iela 10a, Madona, skatāma izstādes "Raibus cimdus apsolīju".

Izstāde ir tagad Piebalgā dzīvojošas tekstilmākslinieces Dzintras Vilks ideja – apspēlēt cimdu tēmu gan tradicionāli, gan netradicionāli. Fonu veido cimdi no Madonas muzeja krājuma un šodienas meistaru pūra, bērnu zīmējumi un cimdiņlelles leļļu teātrim.

Izstādes autori – Dzintra Vilks (instalācijas), Kanādā dzīvojoša novadniece Inese Birstiņa (kolāžu fotogrāfijas), Madara Briede (senākā rokdarbu tehnika - adatas pinums) un ļoti daudzas tradicionālo cimdu adītājas no Kurzemes,  Latgales, Vidzemes novadiem.

Gatavoties izstādei sākām jau 16.jūlijā – Eiropas Tekstilmozaīkas asociācijas izsludinātajā Eiropas tekstilmozaīkas dienā, kad muzeja telpās tapa lielā cimda (350cm x 150cm) aprises un pirmie tekstilmozaīkas gabaliņi – 30 x 30cm lieli.

 

Attēlā: izstāde „Raibus cimdus apsolīju”, Z.Apsītes foto

 

Preses materiālu sagatavoja:          Zinaida Apsīte

T: (+371) 64823844

F: (+371) 64822481

E: izstazuzale@inbox.lv

I: www.madonasmuzejs.lv

 
blog comments powered by Disqus