Latvian Museum Directory

Rigas School Museum

K.Barona ielā 99, Rīga, LV-1012

  •   27006037

Rigas School Museum

Muzejs atspoguļo Rīgas skolu vēsturi no viduslaiku Domskolas dibināšanas (XIII gs.) līdz mūsu dienām.
Skolu muzejs savā pastāvēšanas laikā ir izjutis visus mūsu valsts vēstures liktenīgos pavērsienus. Kopš tā dibināšanas 1919. gadā muzejam nav bijušas pastāvīgas telpas, adreses mainījušās. 1938. gadā muzejam tiek piešķirtas paliekošas telpas K.Barona ielā 4 (saņemot darbam 14 labas telpas un 2 zāles).
Muzeja izveidotājs ir Jānis Siliņš ar komandu. Savā darbības laikā muzejs iegūst lielu popularitāti un tam ir izdevies izveidot lielu krājumu. 1944. gadā J.Siliņš atstāj Latviju un J. Greste ar kolēģiem cenšas esošo saglabāt, bet pēc viņa nāves 1951. gadā Skolu muzeju un tā krājumu likvidē, atstājot Dabas muzeja nosaukumu.
Ar 2002. gada 2. janvāri izdodas muzeju atklāt un patreiz (2008) tam ir trīs ekspozīcijas:
1.     Izglītība Rīgā 13.-18. gs. ar Domskolas klasi, kur apmeklētājs var iejusties viduslaiku atmosfērā
2.     Rīgas skolas 18.-20. gs. atspoguļota skolu vēsture, mācību līdzekļi un izveidota vēsturiskā mācību klase
3.     J.Siliņa un J.Grestes memoriāls, kas veltīts muzeja dibinātājiem un muzeja kustības iesācējiem.
Muzeja darbinieki pašlaik strādā pie ekspozīcijas „Latvijas nacionālā skola no 1918. gada”
 
Adrese:

K.Barona ielā 99, Rīga, LV-1012

Kontakti:
  •   27006037
Vadītājs
Jāzeps Imants Vikšers
T: 27006037