Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Zinātniskās konferences izbraukuma sēde Livonijas ordeņa pilī

 

18. march. 2016

Stradiņa Universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences izbraukuma sēde piektdien, 18.martā, plkst.14.30 Livonijas ordeņa pilī.

Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī šobrīd skatāmās izstādes Anatoms. Cilvēka ķermeņa fabrika sadarbības partneri P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja kolēģi un medicīnas vēstures pētnieki tiksies Rīgas Stradiņa Universitātes 2016.gada Zinātniskās konferences

Medicīnas vēstures sekcijas izbraukuma sēdē Livonijas ordeņa pilī, Kapitula zālē 2016.gada 18.martā, plkst. 14:30.

Sēdē izskanēs referāti (sk.referātu tēmas), kas saistīti ar Latvijas medicīnas vēsturi, turklāt vairākas no tām saistītas tieši ar Kurzemi un Ventspili. Piemēram, Ievas Lībietes pētījums par Pētera Bīrona slimības vēsturi vai Ventspils periods bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892-1979) dzīvē (R.Grāvere).

Sekcijas sēdi vadīs profesors un Medicīnas muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā Juris Salaks un docente Maija Pozemkovska.

Ieeja- pieaugušajiem – 2,10 EUR vai 1,40 EUR + 70 venti; skolēniem, studentiem, pensionāriem, uzrādot apliecību – 1,10 EUR vai 0,60 EUR + 50 venti.Ventspils muzejsVentspils muzejā Livonijas ordeņa pilī, Ventspilī, Jāņa ielā 17Sekcijas sēdi vada: profesors Juris Salaks, docente Maija Pozemkovska

  • Paula Stradiņa māsas un viņu loma medicīnas vēsturē

M. Pozemkovska

  • Ventspils periods bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892–1979) dzīvē

R. Grāvere

  • Farmācijas profesors Eduards Svirlovskis (1874–1949)

V. Šidlovska, O. Kiseļova, B. Mauriņa, Dz. Bernāte

  • Vācbaltiešu repatriācijas ietekme uz farmāciju Latvijā (1939–1940)

S. Lauze, B. Mauriņa, V. Šidlovska

  • Primum non nocere - Pētera Bīrona slimības vēsture

I. Lībiete, A. Ērglis

  • Pirmā pasaules kara (1914–1918) un Latvijas Neatkarības kara (1918–1920) ietekme uz karavīru psihisko veselību:sekas pagājušā gadsimta 20.–30. Gados Latvijā

I. Gīle

Sekcijas sēdi vada: profesors Juris Salaks, docente Maija Pozemkovska

  • Zobārstu profesionālo apvienību darbība Latvijā līdz 20. gadsimta 40. gadiem

I. Jeļisejeva, I. Lībiete, A. Brinkmane

  • Rīgas pilsētas 1. slimnīcas operāciju reģistrācijas žurnāla ieraksti 1918. gada vēsturisko notikumu kontekstā

E. Bērziņa

  • Airol – pirmais Roche komerciālais medikaments

J. Salaks
 
blog comments powered by Disqus