Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

Zinātnieku nakts priekšvakars pilī

 

20. september. 2016

Otrdien, 20.septembrī plkst.19 Ventspils muzejs aicina uz savu jaunāko izdevumu prezentāciju.

Par to, ka arī vēsture ir zinātne, nevis tikai stāsts (lat.historia) droši vien sen neviens nešaubās, un Ventspils muzejs ar savu jaunāko izdevumu prezentācijām pievienojas zinātnes un zinātnieku cienītājiem un cildinātājiem. Otrdien, 20.septembra vakarā plkst.19 visi interesenti tiek gaidīti Livonijas ordeņa pils Kapitula zālē, kur notiks Ventspils Muzeja Rakstu VIII sējuma un izdevuma Mirdzas Tālbergas unikālā kolekcija atklāšana.

Ventspils muzeja vadošais pētnieks un Muzeja Rakstu ilggadīgais sastādītājs dr.hist. Armands Vijups iepazīstinās ar jaunākā sējuma pētījumu vērtībām un Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītāja Stella Lindenberga pastāstīs par Mirdzas Tālbergas laiku - 20.gs. 50.-70.gadiem un tā zīmēm Ventspilī. Zinātnieku nakts priekšvakarā varēs arī iegādāties visus muzeja izdevumus, tostarp gan muzeja rakstus, gan Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī, gan Ventspils senāk un tagad.

Kopš 2000.gada Ventspils muzejs sagatavojis un izdevis kopskaitā 16 dažādus pētījumus pilsētas un novada vēsturē. Notikumu bagātinās dzejnieka un mūziķa Pētera Dragūna muzikālais noformējums harmonija skaņās. 

Ieeja – bez maksas.

Ventspils muzejs

 
blog comments powered by Disqus