Latvian Museum Directory

Museum of Ventspils

Livonijas ordeņa pils, Jāņa ielā 17, Ventspilī, LV-3601

  • fax #63622031

No kooperatīvām darbnīcām līdz lielām rūpnīcām, 20.gs. 40.- 50.gadu Ventspils

 

29. november. 2016

Vēstures otrdienā Livonijas ordeņa pilī, 29.novembrī plkst.17.30, stāsta Stella Lindenberga.

Kāda ir Ventspils pirmajā pēckara desmitgadē (pēc 2.pasaules kara), kā veicas privātajiem ražotājiem jaunajos padomju apstākļos, varēs uzzināt otrdien, 29.novembrī plkst.17.30 Vēstures otrdienā Livonijas ordeņa pilī, ieklausoties Ventspils muzeja Vēstures nodaļas vadītājas Stellas Lindenbergas stāstījumā:

«Pirmos desmit gadus pēc 2. pasaules kara varam saukt par izdzīvošanas laiku. Tauta ir plika un badā. Padomju vara atļauj privāto tirdzniecību un privāto ražošanu – tie ir t.s. mājrūpalnieki. Strādā vairāki kooperatīvi – arteļi. Arteļa priekšnieks pelna salīdzinoši labi – ap 900 rbļ., taču – mētelis maksā pāri tūkstotim. Nav brīnums, ka arteļa grāmatvedim paslīd kāja, varbūt pareizāk – roka?

Ir nodibināti arī vairāki valsts rūpniecības uzņēmumi, kuri darbojas nelielās pa visu pilsētu izkaisītās darbnīcās. Visa veida sakarus, tai skaitā pārvadāšanas pakalpojumus, veic smagie ormaņi, to ir vismaz trīsreiz vairāk nekā auto».

Ieeja – EUR1,10

Ventspils muzejs

 
blog comments powered by Disqus